Правила и условия

1.Термини

ДЕФИНИЦИИ И ТЕРМИНИ

DES–това е търговското име на компаниятаS.C. DesCazaneSRL, румънскоюридическо лице със седалище вобщина Тимишоара, ул. Мартин Лутер номер 2, II етаж, 300 058, окръг Тимиш с номер в регистъра на стопанските субекти J35/301/2015, единен данъчен номер RO34082110.

Продавач-DES.

Купувач
– физическо лице /юридическо лице или което и да е юридическо тяло, което прави онлайн поръчки в нашия интернет магазин или по телефона.
Клиент– физическо лице /юридическо лице, което има или получава достъп до съдържанието посредством електронни или други комуникационни средства, осигуряващи EHR (по електронен път, телефон и т.н.) или на базата на актуално споразумение.
Потребител– всяко лице /юридическо лице, регистрирано в уебсайта, което след завършената процедура за откриване на профил се е съгласило с условията в раздела Специални условия на сайта.
Прякор / псевдоним – псевдоним, под който ползвателят/клиентът/потребителят може да добавя съдържания към уебсайта. Информацията за псевдонима в сайта на ползвателя/потребителя/купувача се третира като „потребителско име“.
Профил– раздел от сайта, формиран от имейл адрес и парола, който позволява на купувачите да изпращат поръчки и който съдържа информация за клиента/купувача и неговата история в сайта (поръчки, фактури, гаранции за стоки и т.н.).
Фаворити– част от профила, позволяваща на купувачите/ползвателите съставяне на списъци.
Списък– фаворити в сайта, където купувачът/ползвателят може да прибави желаните стоки и след това да ги прехвърли в количката си за покупки ("моята количка").

Списъците могат да бъдат: -Публични: всеки клиент / купувач може да види списъка на купувача/клиента там, където той го е изпратил в социалните мрежи (фейсбук, туитър и гугъл+) или ако влезе в публичния профил на купувача/ползвателя в сайта. Списъците са публични, а купувачът/потребителят във всеки момент може да ги направи на частни направо от своя профил, в раздела „фаворити“.-
Частни
: тези списъци може да види само собственикът на профила. Купувачът/потребителят във всеки момент може да ги направи на публични направо от своя профил, в раздела „фаворити“.
Уебсайт –www.despotstills.eu
Поръчка– електронен документ, представляващ комуникационна форма между купувача и продавача, чрез който купувачът посредством сайта заявява на продавача намерението си да купи стока и услуга от сайта
.Стоки и услуги– всеки продукт или услуга, включително посочените в поръчката документи и услуги, които продавачът ще достави на купувача въз основа на договор.
Кампания– действия за търговско представяне и популяризиране на известно число стоки и /или услуги в ограничени наличности и за период, предварително определен от продавача.
Договор– договор, сключен от разстояние между продавача и купувача, без същевременно физическо присъствие на продавача и купувача.
Съдържание
• цялата информация на сайта, която е достъпна чрез връзка с интернет и използване на уред, имащ връзка с интернет;
• съдържанието на всяко съобщение на продавача, изпратено до купувача посредством електронни и/или други достъпни комуникационни средства;
• всяка информация, предоставена по какъвто и да е начин от страна на служител на продавача/купувача въз основа на информацията за контакт, която той е или не е посочил;
• всяка информация във връзка със стоките и/или услугите и/или прилаганите тарифи от продавача в определен период от време;
• всяка информация във връзка със стоките и/или услугите и/или прилаганите тарифи от трети лица, с които продавачът е сключил партньорски договори за определен период от време;
• данните относно продавача или други данни във връзка с него.
Коментар– писмена оценка на собственика или потребителя на продукта или услугата, основаваща се на личния му опит и способността му да изпрати качествени коментари и да каже дали продуктът или услугата съответства или не съответства на спецификациите на производителя.
Класиране– начин да се изрази удовлетвореността на клиента/потребителя/купувача от продукта. Класирането се изразява с помощта на звездички. Всеки продукт може да бъде оценен с една до пет звездички. Степента на удовлетвореност винаги ще бъде свързана с писмения коментар на клиента/потребителя/купувача относно продукта или услугата.
Коментар–цел на критичната оценка или наблюдение от страна на потребителя или други коментари.
Въпрос–обръщение към други купувачи/клиенти/потребители заради получаване на информация за продуктите или услугите от въпросната интернет страница.
Отговор-писмено съобщение, изпратено до клиента/потребителя/купувача, който е задал въпрос в страницата на определен продукт от сайта. Отговорът е обяснение, което клиентът/потребителят/купувачът предоставя на други потребители/клиенти/купувачи, участващи в дискусията.
Документпосочените тук Условия и правила.
Бюлетин– средство за периодично информиране по електронен път или чрез електронна поща (имейл, SMS) за стоките или услугите и/или организираните от продавача промоции в определен период, без задължения и отговорност на продавача относно съдържащата се в него информация.
Сключена сделка – осигуряване на приходи от продажбата на средства и/или услуги на компанията "DES", одобреното от продавача използване на процесора на разплащателни карти от страна на купувача, независимо от начина на доставка.
Спецификации– всички спецификации и/или описания на стоки и услуги така, както са посочени в описанието им.

 1. ДОГОВОРНИ ДОКУМЕНТИ

2.1. Когато заяви поръчки на сайта, клиентът приема начина за комуникация (телефон или електронна поща), по който продавачът изпълнява своите бизнес дейности.
2.2. Получените от купувача съобщения след информиранетому не представляват покупка. Поръчката ще бъде направена по електронен път (по електронна поща) или по телефона.
2. 3. От правно обосновани причини, продавачът си запазва правото да променя количеството на стоки и / или услуги от поръчката. Ако продавачът промени количеството на стоките и / или услугитеот поръчката, той трябва да уведоми купувача по електронна поща или на телефонния номер, който се предоставя на продавача заради стъпката проверка на поръчката (checkout) и трябва да върне платената сума.
2.4. Договорът между продавача и купувача се сключва, след като купувачът получи от продавача по електронна поща и / или SMS уведомление за доставка на поръчката.
2.5. За поръчки, които ще бъдат доставени на адрес / местонахождение на клиента, цените и резервациятана стоки и / или услуги са валидни 14 (четиринадесет) календарни дни от датата на заявяване на поръчката от страна на клиента.2.6. Документите и информацията от интернет страницата на продавача ще бъдат в основата на договора, в допълнение към гаранцията, предоставена от продавача или неговите доставчици за закупените стоки.

 1. ПОЛИТИКА НА ОНЛАЙН ПРОДАЖБИ

3.1. Достъп до поръчките се допуска на всеки потребител / клиент.От правно обосновани причини, компанията "DES" си запазва правото да ограничи потребителя / купувача в изпълнението на поръчките и / или някой от приетите начини на плащане, ако счита, че въз основа на поведението или дейността на потребителя / купувача на интернет страницата действията му могат да причинят вреда на компанията "DES". Във всеки случай, клиентът / купувачът може да се обърне към отдела за обслужване на клиенти на компанията "DES", за да получи информация за причините за изпълнението на посочените по-горе мерки.
3.2.Комуникацията с продавача може да бъде постигната чрез пряко взаимодействие с него или на адреса, посочен в раздел "Контакт" на интернет страницата. Продавачът има свободата да управлява получената информация без задължение да дава обяснение за това.
3.3.В случай на необичайно голям поток на трафика, идващ от интернет мрежата, " DES" си запазва правото да изисква от потребителя / купувача да въведе ръчно "captcha" кодове за потвърждение заради защита на информацията от сайта.
3.4.Сайтът на компанията "DES" може да публикува информация за стоките и / или услугите и / или промоциите, извършваниот него или от трето лице, с което "DES" е подписал споразумения за партньорство.
3.5.Всички цени на стоките и / или услугите в сайта са изразени в леи (RON) и ДДС е включено в цената.
3.6.Съгласно условията на закона, цената на електронните стоки, показани на уебсайта, включва зелен бандерол. Ако потребителят / купувач поиска подробности за точната сума на добавената стойност, трябва да се свърже с отдел Обслужване на клиенти на компанията "DES".
3.7.За онлайн плащане, продавачът няма да / не може да бъде отговорен за всички допълнителни разходи, направени от купувача, включително, без ограничение, разходите за конвертиране на валута, приложими в банката, която е издала картата за плащане, където валутата на издаване е различна от RON. Отговорността за тази дейност е изцяло на клиента.3.8Цялата информация, която се използва за описание на стоките и / или услугите на интернет страницата (статични изображения, динамични / мултимедийни презентации / и т.н.), ако се използва изключително за представянето, не представлява договорно задължение от страна на продавача.

 1. ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА УСЛУГИ НА ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ

Продавачът може да възлага и / или да ангажира трето лице като подизпълнител за предоставяне на услуги, свързани с изпълнението на поръчките. Продавачът винаги ще носи отговорност пред купувача за всички договорни задължения.

 1. ИНТЕЛЕКТУАЛНА И ИНДУСТРИАЛНА СОБСТВЕНОСТ

5.1.Съдържанието, както е определено в уводната част на документа включва, без ограничение, лога, търговски стилизирани символи, изображения, динамични изображения, текст и / или мултимедийно съдържание на интернет страницата, и те са изключителна собственост на компанията "DES". В това отношение тя запазва всички права, получени пряко или косвено (чрез разрешение за ползване и / или публикации).
5.2. Потребителят / купувачът няма право да възпроизвежда, разпространява, публикува, предава, модифицира и / или по някакъв начинпроменя, използва, показва съдържанието на линкове, включително всяко съдържание в друг контекст извън оригиналния, който е бил предназначен за компанията "DES", и всяко съдържание извън сайта, или да отстранява знаци, които показват авторските права на компанията "DES" върху съдържанието, и да прехвърля, продава, разпространява материали, които са направени чрезвъзпроизвеждане, модернизиране или показване на съдържанието, освен ако компанията "DES" е дала изрично писмено съгласие.
5.3. Всяко съдържание, до което потребителят / купувачът има и / или получи достъп чрез което и да екомуникационно средство, е настоящият документ, ако съдържанието му не е съпроводено с конкретно актуално споразумение за използване.
5.4. Потребителят / купувачът може да възпроизвежда, предава и / или използва съдържанието за лични и нетърговски цели само ако не влиза в противоречие с разпоредбите на документа.
5.5. Ако компанията "DES"предостави на потребителя / клиента, както е описано в отделно споразумение относно използването, правото да използва определено съдържание, за което потребителят / клиентът притежава или придобива право съгласно това споразумение, това право ще се разпростира само до този или тези елементи на договора само по време на съществуването на тяхното съдържание на сайта или в период, определен с договор, приточно определени условия.
5.6. Нито едно съдържание, което е доставил клиентът или е закупено чрез средствата за комуникация (електронна поща, телефон и т.н.), или е получено чрез достъп, посещение и / или сърфиране, не представлява договорно задължение на компанията "DES" и / или на служител на компанията "DES", който е бил посредник в трансфера на съдържения, ако е имало такъв, свързани със споменатото съдържание.
5.7. Забранено е всякакво използване на съдържанието, различно от това, което е изрично разрешено от този документ или от подкрепящо потребителското споразумение, ако има такова.

 1. ПОРЪЧКА

6.1.Потребителят / купувачът може да прави поръчки на сайта чрез добавяне на желаните стоки и / или услуги в количката за покупки. Поръчката завършва с плащане по един от изрично посочените начини. След като веднъж се добави към Вашата потребителска количка, стоката и / или услугата е достъпна за закупуване толкова, колкото я има в наличност. Добавянето на стоки / услуги в количката за пазаруване, без попълване на поръчката, не означава заявяване на поръчки, така че няма автоматично резервиране на стоки / услуги.
6.2.Купувачът в раздела Проверка на поръчки ("checkout ") удостоверява, че всички данни, посочени в необходимата процедура за покупка са точни, пълни и верни по време на поръчката.
6.3.Със заявяването на поръчката купувачът се съгласява, че продавачът може да се свърже с него чрез всяко средство, което е на разположение / прието от продавача във всеки случай, когато се наложи да се свърже с купувача.
6.4.Продавачът може да отмени направената от купувача поръчка след изпращане на предизвестие до клиента, без допълнително задължение на всяка от страните към другата страна или нито една страна не трябва да предяви иск за обезщетение в следните случаи:
6.4.1. ако онлайн паричната транзакция не е приета от банката издател на купувача;

   1. ако онлайн финансовата транзакция е анулирана от центъра за обработка на карти, одобрени от компанията "DES";

   1. ако данните, предоставени от клиента / купувача на интернет страницата, са непълни и / или неточни;

6.5. Ако потребителят / купувачът иска да се откаже от договора в рамките на законния срок, ще трябва да върне всички подаръци, които придружават продукта. Ако поръчката е платена, продавачът ще възстанови сумата в срок от 14 (четиринадесет) дни, считано от датата, когато купувачът информира продавача за решението си да се оттегли от договора. Сумата ще бъде възстановена както следва:
6.5.1. за плащане с дебитна карта -> връща сумата по сметката, от която е извършено плащането;
6.5.2. за поръчки, платени от банка / в брой / чрез Transfer /картов банкер-> по банков път;
6.5.3. за поръчки, които са платени с кредитна карта на ОТП банка -> посредством споразумение за отменяне / преизчисляване на цени.
6.6.Продавачът може да забави възстановяването на платената сумадо датата на получаване на продадените стоки или до получаване на доказателства, че стоките са изпратени, ако не се съгласи самият той да сиги прибере (ще вземе най-новиясрок).
6.7.Ако продавачът не е в състояние да достави поръчаните от купувача стоки и / или услуги, продавачът информира потребителя / купувачаза този факт и ще върне в сметката на купувача сума, равна на сумата, която е платена за стоките и / или услугите в рамките на 14 (четиринадесет) дни от датата, когато продавачът узнае за този факт, както и от датата, когато потребителят изрично изрази намерението си да прекрати договора.

7.СТОКИ / УСЛУГИ, ЗА КОИТО НЕ СЕ ГАРАНТИРА ПРАВОТО НА ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА

7.1.Изключенията от правото на отказ от договора са както следва:
7.1.1. доставка на стоки и / или услуги, чиято цена зависи от колебанията на финансовия пазар, които продавачът не може да контролира и които могат да възникнат по време на оттеглянето;
7.1.2. доставка на стоки по спецификацията на клиента или недвусмислено персонализирани;
7.1.3. доставка на стоки, подлежащи на бързо влошаване;
7.1.4. доставка на запечатани стоки, които не могат да бъдат върнати поради медицински или хигиенни причини, а купувачът не ги е разпечатал;
7.1.5. доставка на стоки, които са използвани от купувача или са повредени по вина на купувача.

8.ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

8.1. Цялата информация, предоставена от купувача / а / клиента, ще остане собственост на продавача.
8.2. Купувачът / клиентът няма да прави никакви публични изявления, промоции, съобщения за медиите или по друг начин да разкрива на трети лица информация за поръчката / договора, без предварителното писмено съгласие на продавача.
8.3. С подаването на информация или материали чрез този уебсайт купувачът/клиентът неотменимо предлагана продавача неограничен достъп, правото да използва, възпроизвежда, показва, променя, прехвърля и предава тези материали или информация. Купувачът/клиентът също е съгласен продавачът да може да използва свободно за собствените си интереси идеите, концепциите, техническитезнания или техники, които купувачът/клиентът изпраща чрез сайта. Компанията "DES" няма да има отговорност, свързана с поверителността на изпратената информация, освен ако в закона е посочено друго.
8.4. С присъствието си в базата данни на компанията "DES" клиентът / купувачът дава изричното си съгласие, в рамките на закона, да могат да се свържат с него трети лица, партньори на компанията "DES": доставчици на маркетингови услуги, други доставчици на услуги; държавни агенции, държавни или застрахователни асоциации, когато конкретен закон го позволява; други компании, в които компанията "DES" може да разработи обща програма за представяне на оферти за стоки и / или услуги, и т.н.

9.
РЕКЛАМА

9.1.Бюлетините на компанията "DES" се изпращат чрез специализирани партньори, одобрени от компанията "DES". Затова поверителността и сигурността са гарантирани.
9.2. Когато клиентът открие профил , той има възможност да изрази съгласието си за получаване на бюлетина. Опцията за даденото от клиента съгласие може да бъде променена по всяко време в контакт с компанията "DES" в тази връзка.
9.3. Клиентът или потребителят може по всяко време да се откаже от получаването на бюлетина чрез специален линк или ако се обади на който и да е телефонен номер на бюлетина;
9.4. Отказът отполучаването на бюлетина представлява отнемане на разрешителното, което се предоставя с този документ.

10.ФАКТУРИРАНЕ - ПЛАЩАНЕ

10.1.Търговските цени, които са показани на сайта на www.despotstills.eu включват ДДС в съответствие със законовите разпоредби.

10.2. Цената, начинът на плащане и срокът на плащане са посочени във всяка поръчка. Продавачътиздавафактуранакупувачазадоставените стокииуслуги. Задължениетонакупувачае дапредоставицялатанеобходимаинформациявсъответствиесъсзаконовитеразпоредби. Условия за плащане За поръчки, като има възможност за авансово плащане или наложен платеж. плащане Плащане с кредитна карта Разплащателна карта онлайн личен или фирмен, в пълна безопасност. Приемани разплащателни карти са издадени по силата на VISA (Classic и Electron) и MasterCard (включително Maestro, ако имате код VV2 / CVC2). Онлайн плащане процесор: платформа, предлагана от ROMCARD. Все още няма допълнителни такси за транзакции. За коригиране на завършеност на сделката, необходими данни трябва да бъдат вписани в разрешението платежна операция Platforma. обработка на данни, картата се извършва изключително чрез платформата на плащане. DES котли не търсят никакви подробности, съхранени на картата. Според проформа фактура След получаване на поръчката ще се свържем с нашите оператори, които ще издават фактура. Термините, дефинирани в цената на проформа фактура им бъдат гарантирани само в рамките на срока на валидност на същото. -by Electronic банков превод по нашата сметка ток. Пари, за -by паричен депозит в банката. -by пощенска депозит в брой на всеки пощенски клон в Румъния. -Заплащане Използване на PayPal онлайн платформата за плащане

10.3. Продавачътщеизложисъответнитефактури, съдържащистокии / илиуслуги, продаваниоткомпанията "DES", сизключениенастокитеи / илиуслугите, продаваниотпартньоринакомпанията "DES" идругиплащания, свързаниспоръчкатавелектроннаформачрездобавяненасметкатав профилаилиимейла на купувача,вимейла, посочен откупувачавпрофиламуилинахартиенносител, сдоставкатанапоръчката.
10.4. Зарадиточнакомуникацияпоотношениенафактуратакупувачът е длъжендаактуализирапрофила си винаги, когатонякоиданниотнеговия профилидостъпдоинформацияидокументи сасвързанисвсякапоръчка.
10.5. Потозиначинкомуникацията наклиента, чрез достъпдо профила, ще съдържазаписизафактури, издадениоткомпанията "DES" итой можедасъхраняваиархивиратяхнотосъстояниеповсяковремеипожелания от него начин.
10.6.Сизпращанетонапоръчкатаклиентътсесъгласявадаполучавафактуривелектроненформат, коитокомпанията "DES" щедобавявпрофиламуили ще ги изпращачрезелектроннапощанапосочениявпрофила адрес.
10.7. Акотазиинформациянеенаразположениеповечеот 48 (четиридесетиосем) часав профила, моляданиуведомитепоелектроннатапощадо: info@despotstills.eu
10.9 Даннитезаплащането с картаотстрананаклиента / потребителя / купувачанямадасе използват често. Тенямадабъдат съхранявани откомпанията "DES",нито отцентъразаобработканаплащания, койтоеинтегриранвсайта, но отинституции, лицензираниза транзакцииилиот друготоризиранорган, койтопредоставяуслугизасъхранениенаданниотидентификационнитекарти, а засамоличността муклиентът / потребителят / купувачътщебъдеуведоменпредивъвеждането наданни.Лицето, упълномощенодапредоставяуслугиза съхранение накартата,е ROMCARD -компания, коятоработиисе управлявасъгласнозаконодателствотонаРумъния, съсседалищенаулицаВасиле Mилea 2H, сектор 6,061344, Букурещ.
10.10 Внякоислучаи, задасезапазисигурносттанатранзакциите,при регистрациянапоръчкитеклиентътщебъдепомолендаразрешиплащаниятачрезповторновъвежданенапаролатав профилаили чрезизползваненапръстовиотпечатъцинамобилнитерминали, коитоиматтакававъзможност.
10.11 Отсъображениязасигурност, наклиента / потребителя / купувачасепрепоръчваданеостаневсайтаидаизбягвапромяната на опциите заавтоматичновлизаненамобилниустройства. Откриваненапаролатазадостъпнееразрешеноисепрепоръчвадасеизползватсилнипароли (напр.: дасъдържанай-малкоосемсимвола, включителноглавнабуква, малкабуква, цифрииспециалнисимволи).

11.ДОСТАВКАНАСТОКИ

11.1. Продавачът се задължава да доставя стоки на потребителя / купувача.
11.2. Продавачът ще осигури правилното опаковане на стоките и ще осигури предаването на документите.
11.3. Продавачът ще доставя стоки и услуги само в страни членки на Европейския съюз. Доставката се определя в зависимост от категорията и размера на продукта и страната на доставка въз основа на стандартните тарифи на оператора, показвани на сайта по време на процеса на подаване на поръчка на уеб сайта.
11.4. Начин на доставка: За големи парцели чрез транспортната система на палетизирани стоки и / или.
11.5. Срокове за доставка: Макс. 15 дни, когато продуктът е наличен на склад. Макс. 30 дни, ако продуктът не е на склад. За специални поръчки, по взаимно съгласие с клиента.

12.ГАРАНЦИИ

12.1. Всичкистоки, коитопродавакомпанията "DES", с изключение наповторнозапечатанистоки, иматпредимствотонагаранциявсъответствиесприложимотоправоитърговскатаполитика. Стокатаенова (сизключениенаповторнозапечатанистоки) воригиналнатай опаковкаиидваотизточници, одобрениотпроизводителя.
12.2. Вслучайнастоки, коитопродаваидоставякомпанията "DES", сертификатитезагаранциясе издават директноотпроизводителя там, къдетоиманационалнамрежа за услуги. Акосъссертификатитезагаранция се предвиждауслугата "събериивърни", товаозначава, честокитесевзематидоставятбезплатно.
12.3. Вслучайнастоки, коитокомпанията "DES" продаваидоставячрезсвоитепартньори, купувачът ще получизавсякадоставканастокитесертификатзагаранциясданните, предоставениотцентъразаремонтни услугиврамкитенагаранционниясрок. Гаранциятазастоки, закупеничрезпартньори, се предоставяот оторизиран сервиз, койтоепосоченвгаранцията.
12.4.Зарадиточнакомуникацияпоотношениенасертификатазагаранциязастокиотпоръчкатакупувачът е длъжендаактуализирапрофила си винаги, когатонякоиданниотнеговия профилидостъпдоинформацияидокументи сасвързанисвсякапоръчка.Чрез този начин накомуникацияилидостъпдоуебсайта www.despotstills.eu клиентътщеводирегистърнасертификатитезагаранции, издадениоткомпанията "DES",иможедасъхранииархивирасъстояниетоимповсяковреме и по желания от него начин.Акотазиинформациянеенаразположениеповечеот 48 (четиридесетиосем) часав профила, моляданиуведомитепоелектроннатапощадо: info@despotstills.eu
12.5. Акосертификатитезагаранция саиздадени отпроизводителите, стоката, коятоимадефектитрябва да се покаже вгаранционнияпериоддиректновнай-близкияцентързаремонтни услуги, койтосепосочвавсертификата. Оторизираниятпроизводителщепоемепълнаотговорностзагаранцията.Дефектът на стоката, която е посочена всертификатазагаранция,трябвадабъдедокладванврамкитена 48 (четиридесетиосем) часаотполучаванетонастокатадо info@despotstills.eu Всяко докладване на дефекти извън посочения срокнямадабъдевзетоподвнимание.
12.6. Гаранция заповторнозапечатанистоки се издаваот компанията "DES". Гаранциятаможедаобхващапериод, койтоеразличенотпериоданапървата гаранциязасъщитестоки, коитосе запечатватповторно. Срокътнавтората гаранцияепосоченвсертификатазагаранциязавсякаконкретнаточка назапечатването. Условиятазаползване, обработкаитранспортираненаповторно запечатанистокиотговарятнаусловиятазазапечатани продуктиивключватсъщитеуслуги, освенакоепосоченодруговстраницатанапродукта.

13.ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА СОБСТВЕНОСТ

Правото на собственост се прехвърля с доставката, след като купувачът извърши плащане в мястото, което е посочено в поръчката (доставка - подпис за транспортен документ, получен от куриера, или подпис за получена фактура за доставки, извършвани от персонала на продавача).

14.ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ЗА ВРЕДИ

Продавачът не носи отговорност за всякакъв вид щети, които клиентът или трето лице може да претърпи в резултат на изпълнение на всички задължения по поръчката от страна на продавача, нито за вреди, произтичащи от използването на стоки или услуги след доставката, и особено не за загуба. Чрез създаване и използване на профил, потребителят / клиентът / купувачът поема отговорност за запазване поверителността на профила си (потребителското име и паролата) и за управлението на достъпа до профила, и в степен, определена от закона, е отговорен за извършваните по този начин дейности.Чрез създаване на профил и / или използване на съдържания и / или пласиране на поръчки клиентът/ потребителят / купувачът изрично и неотменимо приема условията и правилата от последната актуализирана версия на сайта, както и последващите промени в условията и правилата, които са съобщени на сайта. Компанията "DES" може по всяко време да промени правилата и условията на уебсайта, за разлика от потребителите / клиентите / купувачите, от датата на изпращане на постове за уебсайта. Приемането на правилата и условията на сайта се потвърждава чрез избиране на квадратчетата за проверки в сайта / изпращане на писмени или телефонни поръчки / чрез онлайн плащане / приемане на стоките при доставката.

15.РЕГИСТРАЦИЯ НА КОМЕНТАРИ, ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ

Потребителите / клиентите /купувачите могат да изпращат коментари, въпроси и отговори в секцията "Потребителски въпроси и отговори" и "Коментари". Изпратените коментари могат да бъдат както положителни, така и отрицателни, и трябва се отнасят до характеристиките и използването на продукта или услугата.Когато изпратят конкретен коментар / въпрос / отговор до уебсайта, ползвателите / потребителите / купувачите дават на продавача изключително, постоянно, териториално неограничено право да използва, възпроизвежда, преизчисли, адаптира, публикува, превежда и представя това съдържание. Когато изпраща коментари / въпроси / отговори, всеки потребител / клиент / купувач е длъжен да спазва следните правила:- да се позовава само на характеристиките и / или използването на даден продукт или услуга, като избягва информация по въпроси, които могат да се променят (цени или оферти) или информация, свързана с метода за контрол на представянето на продукти;- да използва само румънски език. Позволени са думи или фрази, макар и да не са от румънския език, които са широко използвани в региона;- да използва необезпокояващ речник, да не използва думи, които могат да обидят или наранят други потребители/клиенти/купувачи;- да осигури подходяща категоризация на съдържанието, което се намира на сайта: всички въпроси ще бъдат вписани в раздела "Потребителски въпроси и отговори", всеки потребител ще бъде вписан в "Коментари";- да гарантира, чевъвежданата от него информация е реалистична, точна, без измама и в съответствие с приложимите закони и по този начин да зачита правата на другите, включително авторски права, търговска марка, лиценз и други права на собственост, публичност или поверителност;- да използва това удобство само за да съобщи или получи повече информация за даден продукт или услуга от сайта, без посочване на други компании, които насърчават купуването и продаването на продукти и услуги;- да не предоставя и не търси по никакъв начин и вникаква степен лична информация (данни за контакт, информация за доставка или домашен адрес, телефонни номера, имейл адреси, имена и / или фамилни имена и т.н.), нито всяка друга информация, коятоможе да доведе до разкриване на лични данни;- да не дава информация и / или детайли за URL връзки от други списъци за пазаруване, които изпълняват същата търговска дейност както продавачът;- да не се опитва да манипулиранечестно с предлаганите от продавачауслуги или да не въвежда коментари / въпроси / отговори, чието съдържание е от естеството на рекламни материали;- да използва коментар / въпрос / отговор като средство за комуникация с продавача. В този смисълще се използват данните на продавача за контакт, които са регистрирани на сайта.Освен реални отзиви на клиенти в регистрацията на потребители, потребителят /клиентът / купувачът ще добави подходящата класация на продуктите и услугите. Коментарите заедно със съответната класация на интернет страницата ще се отрази на общото класиране на стоката или услугата под номера, който се появява в скобите донейното заглавие. Позвателите / потребителите / купувачите, които регистрират коментари и предоставят снимки или видеозаписи, трябва да спазват следните правила:- въведените документи да съдържат снимки и / или видео записи, свързани с продукт или услуга, за които пише потребителят, който гарантира, че в поставените документисе зачитат авторските права;- въведените документи да не съдържат насилие, съдържание за възрастни, лицензиран речник или друго съдържание, което обижда лице / група на основата на расов или етнически произход, религия, инвалидност, пол, възраст, статус на ветеран, сексуална или политическа ориентация;- въведените документи да не съдържат информация за други хора;- въведените документи да не съдържат URL връзки, нито водни знаци на уебсайтове, които имат същата търговска дейност както продавачът.Когато получи сигнал, че коментар / въпрос или отговор на потребителя / клиента / купувача има неподходящо съдържание от чисто субективна гледна точка, продавачът трябва внимателно да прегледа съдържанието, за да установи дали е в нарушение на правилата и условията на уебсайта. Въведените текстове, снимки или видеоклипове се изтриват от сайта само след като бъдат разгледани от продавача. Ако продавачът установи повторни нарушения на условията и правилата, той си запазва правото да отнемена тези потребители / клиенти / купувачивъзможността за въвеждане на коментари / въпроси или отговори в "Потребителски въпроси и отговори" и "Коментари".За жалби или искове, свързани със закупените стоки и / или услуги, купувачите имат на разположение модели за оплаквания на сайта: www.despotstills.eu. Крайният срок за жалба или позоваване на източника е 30 календарни дни от датата на получаване.

16. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

16.1. Нито една от странитеняма да носи никаква отговорност, когато не изпълни задълженията си по договора, ако такова неизпълнение на задълженията срочно и / или правилно, изцяло или частично се дължи на непреодолима сила. Непреодолимасилаенепредвидима силаизвънконтроланастранитеподоговора, коятонеможедабъдеизбегната.
16.2. Аковсрокотпетнадесет (15) днине престане действието нанепреодолиматасила, всякаотстранитеимаправодауведомидругатастрана, чепрекратявадоговора, безвъзможностзастраните дапретендиратна обезщетение за вреди.

17.КОМПЕТЕНТЕН СЪДЮРИСДИКЦИЯТоваспоразумениесерегулираотзаконодателствотонаРумъния. Всекиспормеждукомпанията "DES" иклиента / потребителяще серешавачрезспоразумение, аакотованеевъзможно, спороветещебъдатрешаваниоткомпетентниясъдвРумъния, общинаТимишоара.

2. ОбработканаличниданниS.C. BOILER DES d.o.o. е регистриранавРегистъразаобработваненаличниданниподномер ___________.ВсъответствиесъсЗакон № 677/2001 г. зазащитатаналицатапоотношениенаобработкатаналичниданниисвободнотодвижениенатезиданни, и неговитеизменения и допълнения, компанията "DES" имазадължениедауправлява безопасноиизключителнозапосочените целиданните, коитовие предоставятезасебеси.Целтанасъбиранетонаданние осведомяване на ползвателите / потребителите / купувачитезасъстояниетона техния профилот страна на www.despotstills.eu, потребителите / клиентитеда бъдат информираниотносносъстояниетонапоръчките, да сеизвършваоценканапродуктииуслуги, търговскидейности, промоциянапродуктииуслуги, маркетинг, реклама, медии, администрация, развитие, проучваненапазара, статистика, мониторингиконтролнапродажбитеиповедениетонапотребителите. Свъвеждането на личнитесиданнивъвформатазаоткриваненапрофили / илипоръчка, виесе съгласявате безусловноличнитевиданнида бъдатвключенивбазатаданнинакомпанията "DES", регистриранавРегистъразаобработванетоналичниданнипод номер ____________,иизричноинеотменимосесъгласявателичните ви дании да бъдатсъхранени, използванииобработванинеограниченотериториалнои / иливременнооткомпанията "DES", дъщерните йфирмиитехнитесътрудницивразработванетои / илиизпълнениетонадейности, катонапример, нонесамо, търговскидейности, промоциянапродуктииуслуги, маркетинг, реклама, медии, администрация, развитие, проучваненапазара, статистика, мониторингиконтролнапродажбитеиповедениетонапотребителите. Същотака, изричноинеотменимосесъгласяватекомпанията "DES" даможедапрехвърля / предаваличните ви данни нафилиалиидруго / другилицавстранатаивчужбина.Следкатопрочетететезиправилаиусловия, вие сте запознати, че ви сегарантиратправапозакон, аименноправотонаинформация, достъпдоинформация, правотонанамеса, правото наопозиция, правотоданесесъобразявате сотделнорешение, правотодасеобърнете къмсъдавслучайнанарушениенапотребителските ви правапозакон№ 677/2001 г. зазащитатаналицатапоотношениенаобработкатаналичниданниисвободнотодвижениенатезиданни. Същотакаиматеправодавъзразитесрещуобработванетоналичнитевиданниидапоискатетяхното пълноиличастичнозаличаване.Възоснованаписмен, датиран,подписан иизпратенимейл до info@despotstills.eu можете свободнодасе възползвате отследнитеправа:- веднъжгодишнодаполучите информация далисаилинесаобработениличните виданни;- да попречитенапредаванетона личните виданни