Felhasználási feltételek

1.Fogalmak DEFINÍCIÓK ÉS FOGALMAK.

DES– a társaság kereskedelmi megnevezése S.C. Des Cazane SRL, román jogi személy, székhelye -ban, Temesvár községében, Martin Luther u. 2. szám, 2. emelet, 300 058, Temes körzet szám a gazdasági alanyok regiszterében J35/301/2015, egységes adószám RO34082110.

Eladó-DES.

Vevő– természetes személy / jogi személy, vagy bármely jogi testület, amely internetes üzletünkben online módon vagy telefon útján rendel.

Ügyfél– természetes személy / jogi személy, aki a tartalomhoz bármely fajta kommunikációs eszköz által fér hozzá, vagy férhet hozzá, amelyet az EHR tesz lehetővé (elektronikusan, telefon útján stb.), vagy pedig a létező egyezmény alapján.Felhasználó– mindegyik személy / jogi személy, aki be van jegyezve a weboldalon, és aki, a meghagyás megnyitása eljárásának befejezését követően egyetértett a különös feltételekről szóló részben meghatározott feltételekkel és a weboldalon található rendelkezésekkel.
Ragadványnév / pszeudonim – ragadványnév, amely alatt egy meghatározott felhasználó /ügyfelek / fogyasztók tartalmat tölthetnek fel a weboldalra. A felhasználói / fogyasztói / vevői weboldalon lévő ragadványnévvel kapcsolatos információk, mint “felhasználói név”.
Meghagyás– a weboldal része, amelyen az e-mail és vevőknek a megrendelés átvitelét lehetővé tevő kód található, valamint információk az ügyfélről / vevőről és a vevő weboldalon lévő történetéről (megrendelések, számlák, áru garanciák stb.).
Favoritok– a meghagyás része, amely lehetővé teszi a vevők / felhasználók számára listakészítést.
Lista – favoritok a weboldalon, ahol a vevő / felhasználó olyan árut tehet hozzá, amelyet kívánatosnak tart, és amelyet ezt követően a vásárlási kosarába tehet ("az én kosaram").
A listák lehetnek: -Nyilvánosak: mindegyik ügyfél / vevő megnézheti a vevő / felhasználó listáját azon a közösségi hálózaton, amelyre (facebook, twitter i google+) küldte, vagy pedig a vevő / felhasználó a weboldalon lévő profiljának megközelítésével. A listák nyilvánosak, a vevő / felhasználó azonban minden pillanatban közvetlenül saját fiókjáról privátra változtathatja, a “favoritok” részben.- Privátok: e listákat csak e fiók tulajdonosa láthatja. A vevő / felhasználó minden pillanatban saját fiókjából nyilvánosra változtathatja, a “favoritok” részben.
Weboldal-www.despotstills.eu
Megrendelés–elektronikus dokumentum, amely a vevő és az eladó közötti kommunikáció egy fajtáját képezi, amely által a vevő a weboldal útján közli az eladóval az áru és szolgáltatás weboldalról való vásárlási szándékát.
Áru és szolgáltatás– minden áru és szolgáltatás, ideértve a megrendelésben említett dokumentumokat és szolgáltatásokat, amelyet az eladó beszállít a vevőnek, a szerződés eredményeként.
Kampány–akció, amely meghatározott számú áru és / vagy szolgáltatás korlátozott készletben kereskedelmi módon kiállítását célozza előre meghatározott és korlátozott időtartamra, amelyet az eladó határoz meg.
Szerződés– távolsági szerződés, amelyet az eladó és a vevő köt meg, az eladó és a vevő egyidejű jelenléte nélkül.

Tartalom

  • a weboldalon lévő összes információ, amely meglátogatható, megnézhető, vagy bármely más módon elektronikus berendezés útján megközelíthető;
  • az eladó elektronikus és / vagy egyéb rendelkezésre álló kommunikációs eszköz útján a vevőnek megküldött összes e-mailjének tartalma;
  • minden információ, amelyet az eladó munkavállalója / a vevő munkavállalója bármely módon tett közzé, a kapcsolattartásra vonatkozó információ alapján, amelyet megemlített vagy nem említett meg;
  • az eladó árujára és / vagy szolgáltatásaira és / vagy tarifáira vonatkozó információk meghatározott időszakban;
  • olyan harmadik fél árujára és / vagy szolgáltatásaira és / vagy tarifáira vonatkozó információk, akivel az eladó partnerségi szerződéseket kötött meg meghatározott időszakra;
  • adatok az eladóról vagy egyéb privilegizált adatai.

Kommentár– a termék vagy szolgáltatás tulajdonosának, vagy a termék vagy szolgáltatás felhasználójának írásos értékelése, amely személyes tapasztalatán és színvonalas kommentárok megfogalmazásának képességén alapul, valamint azon, hogy elmondja, vajon a termék vagy a szolgáltatás megfelel-e a gyártó specifikációinak.
Rangsorolás– az ügyfél / felhasználó / vevő a termékkel való megelégedése kifejezésének módja. A rangsorolást csillagokkal kell kimutatni. Mindegyik termék egytől öt csillaggal értékelhető. A megelégedés e fokát mindig összekapcsolják az ügyfél / felhasználó / vevő a termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatos írásos kommentárjával.
Kommentár– a felhasználó bíráló értékelése vagy megfigyelése vagy egyéb kommentárok célja.
Kérdés– egyéb felhasználók / ügyfelek / fogyasztók megszólítása, a weboldalon lévő termékekre vagy szolgáltatásokra vonatkozó információk megszerzésének céljából.
Válasz– írásos információ, amelyet azon felhasználónak / fogyasztónak / vevőnek küldenek, aki a termék meghatározott weboldalán tett fel kérdést. A válasz a magyarázat, amelyet az ügyfél / felhasználó / vevő a vitában egyéb ügyfélnek / felhasználónak / vevőnek kínál.
Dokumentuma jelen Feltételek és rendeletek.
Bulletin– időközi információkat jelent, kizárólag elektronikus módon vagy elektronikus posta útján (e-mail, SMS) az áruról és szolgáltatásokról és / vagy promóciókról, amelyeket az eladó szervez meghatározott időszakokban, a szóban forgó információk tekintetében az eladóra nézve minden kötelezettség nélkül.
Megkötött ügylet– az eszköz és / vagy szolgáltatás értékesítése vagy az eladásból eredő összeg megtérítése a DES Társaság részéről, az eladó részéről jóváhagyott fizetőkártyák processzorainak vevő általi használata, tekintet nélkül a leszállítás módjára.
Specifikációk– az áru és szolgáltatás összes specifikációja és / vagy leírása, a leírtak szerint.
2. A SZERZŐDÉSES DOKUMENTÁCIÓ

2.1. A megrendelés weboldalon való kihelyezésével a vevő elfogadja a kommunikáció módját (telefon vagy e-mail útján), ahogyan az eladó lebonyolítja üzleti tevékenységeit.
2.2. Az információt követően a vevőtől kapott tájékoztatás nem jelent vásárlást. Az effajta tájékoztatás elektronikus módon (e-mail) vagy telefon útján történik.
2. 3. A törvényen alapuló igazolt okokból az eladó fenntartja jogát a megrendelésben szerepelő áru és / vagy szolgáltatás mennyiségének módosítására. Amennyiben az eladó módosítja a megrendelésben szerepelő áru és / vagy szolgáltatás mennyiségét, erről köteles tájékoztatni a vevőt e-mail útján, vagy pedig az eladónak a rendelkezésére bocsátott telefonszámon, a megrendelés ellenőrzése során (checkout) és köteles visszatéríteni a kifizetett összeget.
2.4. Az eladó és a vevő megköti a szerződést miután a vevő az eladótól e-mail és / vagy SMS útján értesítést kap a megrendelés leszállításáról.
2.5. A vevő címére / lokációjára leszállítandó megrendelésekre vonatkozó áru és / vagy szolgáltatás árai és rezervációi 14 (tizennégy) naptári napig érvényesek, a vevő által átadott megrendeléstől számítva.
2.6. A dokumentumok és információk, amelyeket az eladó a weboldalon bocsátott rendelkezésre a szerződés alapját fogják képezni, emellett pedig az eladó és leszállítói által a megvett árura adott garancia is.

3. ONLINE ÉRTÉKESÍTÉSI POLITIKA

3.1. A megrendeléshez való hozzáférés engedélyezett valamennyi fogyasztó / vevő számára.A törvényen alapuló igazolt okokból a DES társaság fenntartja jogát, hogy korlátozza a fogyasztót / vevőt a megrendelésben és / vagy a fizetés valamelyik elfogadott módjában, ha úgy véli, hogy a fogyasztó / vevő weboldalon való viselkedése vagy tevékenysége alapján cselekményeivel valamilyen módon kárt okozhat a DES társaságnak. Bármely esetben az ügyfél / vevő a DES társaság felhasználói szolgálatához fordulhat, hogy informálódjon a fenti intézkedések foganatosításának okairól.
3.2.Az eladóval való kommunikáció közvetlen interakcióval hozható létre, vagy pedig a weboldalon található "kontakt" részben tárolt címeken. Az eladó jogosult a kapott információk kezelésére, magyarázat megadásának kötelessége nélkül.
3.3. Az internetes hálózatból eredő szokatlanul nagy közlekedés esetén, a DES társaság fenntartja jogát, hogy a fogyasztótól / vevőtől kérje, hogy kézileg vigye be a "captcha" verifikációs kódokat, a weboldalon található információk védelmének céljából.
3.4. A DES társaság közzé teheti az árura és / vagy szolgáltatásokra és / vagy promóciókra vonatkozó információkat, amely promóciókat sajt maga szervezi, vagy harmadik személy, akivel a DES partnerségi szerződést kötött.
3.5.Az áru és / vagy szolgáltatások összes ára lejben (RON) mutatva, az ÁFA az árba van foglalva.
3.6.A törvényes feltételek szerint, a weboldalon bemutatott elektronikus áru ára magában foglalja a zöld jövedéki bélyeget. Amennyiben a fogyasztó / vevő a hozzáadott érték pontos összegével kapcsolatos részletekről érdeklődik, a DES társaság felhasználói szolgálatával lép kapcsolatba.
3.7.Online fizetés során az eladó nem tekinthető felelősnek egyéb pótköltségek a vevő terhére való felmerüléséért, ideértve, korlátozás nélkül, a valuta beváltásáért járó térítéseket, amelyek a fizetőkártyát kiadó bankban érvényesek, ahol a valuta kiadása eltér a RON-tól. Az e tevékenységért kizárólag a vevő felelős.
3.8A weboldalon rendelkezésre álló áru és / vagy szolgáltatás leírására használt valamennyi információ (sztatikus képek, dinamikus / multimediális prezentációk / stb.), amelyeket kizárólag a prezentációra használnak, nem jelentenek szerződéses kötelezettséget az eladó részére.

4. SZOLGÁLTATÁSNYÚJTÁS ALVÁLLALKOZÓKRA VALÓ ÁTRUHÁZÁSA

Az eladó a megrendelés teljesítésére vonatkozó szolgáltatásokat átruházhatja és / vagy harmadik személyt, mint alvállalkozót alkalmazhat. Az eladó mindig kötelezettséggel tartozik a vevőnek valamennyi szerződéses kötelezettséget illetően.

5. SZELLEMI ÉS IPARI TULAJDONJOGOK

5.1.A tartalom, mint ahogyan azt a dokumentum bevezető része megfogalmazza, korlátozás nélkül felöleli a logotípusokat, stilizált kereskedői szimbólumokat, képeket, dinamikus képeket, szöveget és / vagy multimediális tartalmat a weboldalon, és azok a DES társaság kizárólagos tulajdonát képezik. A társaság fenntartja az ezzel kapcsolatban közvetlenül vagy közvetve kapott összes jogot (használati engedély és / vagy publikációk útján).
5.2. A fogyasztónak / vevőnek nem áll jogában a tartalmat sokszorosítani, forgalmazni, közzétenni, továbbítani és / vagy más módon változtatni, használni, linkeken bemutatni, ideértve a DES társaságnak szánt, az eredetin kívül bármely más értelemben, és a weboldalon kívüli minden egyéb tartalomban, sem a tartalomnak a DES társaság szerzői jogát megjelölő jelzéseket eltávolítani, sem a sokszorosítással, átalakítással vagy bemutatással kialakított anyagokat átruházni, értékesíteni, forgalmazni, kivéve, ha a DES társaság kimondottan meg nem adta írásos jóváhagyását.
5.3. Minden tartalom, amelyet a fogyasztó / vevő megközelíthet bármely eszközzel, a tárgydokumentumot képezi, ha a tartalmat nem kíséri a használatról szóló konkrét hatályos szerződés.
5.4. A fogyasztó / vevő a tartalmat csak személyes és nem kommerciális célokra sokszorosíthatja, átruházhatja és / vagy használhatja, éspedig csak abban az esetben, ha nincs ellentétben a dokumentum rendelkezéseivel.
5.5. Amennyiben a DES társaság a fogyasztónak / vevőnek odaítéli, ahogyan azt a használatról szóló külön szerződés leírja, azon meghatározott tartalom használati jogát, amelyre a fogyasztó / vevő jogosult, vagy megkapja a jogosultságot a jelen szerződés szerint, e jog a szerződésben foglalt tartalmakra bővül ki, de csak, amíg a weboldalon léteznek, vagy a szerződésben meghatározott időszak alatt, vagy pedig a szerződésben meghatározott időszakra, a megállapított feltételek szerint.
5.6. Az ügyfél által átadott, vagy kommunikációs eszköz által megvett (elektronikus módon, telefon útján stb.), vagy csatlakozással, látogatással és / vagy átnézéssel kapott egyetlen tartalom sem képez szerződéses kötelezettséget a DES társaság számára és / vagy a DES társaság azon munkavállalója / hivatalnoka számára, aki közreműködött a tartalom átruházásában, ha az előfordult az említett tartalommal kapcsolatosan.
5.7. Tiltott a tartalom minden felhasználása, kivéve a tartalomnak, amelyet e dokumentum, vagy, ha ilyen van, kísérő felhasználói szerződés kimondottan engedélyez.

6. MEGRENDELÉS

6.1. A fogyasztó / vevő a megrendeléseket kihelyezheti a weboldalon a kívánt áru és / vagy szolgáltatás hozzáadásával a vásárló kosárba. A megrendelést a kifejezetten megjelölt fizetési módok egyikével fejezi be. Miután az áru és / vagy szolgáltatás bekerül az Ön vásárló kosarába, olyan mértékben áll rendelkezésére, amilyenben a készletekben található. Az áru / szolgáltatás vásárló kosárba való helyezése, a megrendelés befejezése nélkül nem jelenti a megrendelés kihelyezését, tehát az áru / szolgáltatás nem foglalható le automatikusan.
6.2.A vevő a megrendelés ellenőrzésének lépésében ("checkout") jóváhagyja, hogy vásárlás szükséges folyamatában megadott összes adat pontos, teljes és valós a megrendelés idejében.
6.3.A megrendelés befejezésével, a vevő egyetért, hogy az eladó kapcsolatba léphet vele a rendelkezésre álló bármely eszközzel / amelyet az eladó elfogadott minden esetben, amikor kapcsolatba kell lépni a vevővel.
6.4.Az eladó lemondhatja a vevő általi megrendelést, miután a vevőt erről előzetesen tájékoztatta, a felek egymással szembeni bármilyen fajta további kötelezettség nélkül az alábbi esetekben:
6.4.

6.4.1. ha a vevő akkreditált bankja nem fogadja el az online pénzügyi műveletet;

6.4.2. ha az online pénzügyi műveletet a DES társaság részéről jóváhagyott kártyaellenőrző központ megsemmisíti;

6.4.3. ha az ügyfél / vevő által a weboldalon megadott adatok nem teljesek és / vagy pontatlanok

6.5. Amennyiben a fogyasztó / vevő kéri a szerződésből való visszavonulását jogi határidőn belül, köteles visszaadni a terméket kísérő valamennyi ajándékot. Amennyiben a megrendelés ki van fizetve, a vevő visszaadja az összeget 14 (tizennégy) napon belül attól a naptól számítva, amikor a vevő tájékoztatta az eladót a döntéséről, mely szerint felmondja a szerződést. Az összeg az alábbi módon kerül visszajuttatásra:
6.5.1. kártyával való fizetés esetén-> az összeget visszajuttatják a számlára, amelyről ki lett fizetve;
6.5.2. a bank által / készpénzben / eTrasfer útján / kártya bankár ->bankátutalással fizetett megrendelések esetén;
6.5.3. az OTP Bank hitelkártyájával kifizetett megrendelések esetén -> a megsemmisítésről szóló egyezmények / a kulcs újbóli elszámolásával.
6.6.Az eladó elhalaszthatja a kifizetett összeg megtérítését az értékesített áru átvételéig, vagy az áru megküldésére vonatkozó bizonyíték átvételéig, amennyiben fel nem kínálkozik, hogy önmaga veszi át az árut (a legközelebbi határidővel).
6.7.Amennyiben az eladó nem szállíthatja le a vevő által megrendelt árut és / vagy szolgáltatást, az eladó erről a tényről tájékoztatja a fogyasztót / vevőt és a vevő fizetési meghagyására visszajuttatja az áruért / szolgáltatásért járó azonos összeget 14 (tizennégy) napon belül azon dátumtól számítva, amikor az eladó ezt a tényt tudomásul veszi és a dátumtól, amikor a fogyasztó határozottan kifejezi a szándékát a szerződés megszakítására.

7. ÁRU/ SZOLGÁLTATÁSOK, AMELYEKRE NEM GARANTÁLJÁK A SZERZŐDÉSBŐL VALÓ KILÉPÉSI JOGOT

7.1.A szerződésből való kilépési jog alóli kivételek az alábbiak:
7.1.1. azon áru és / vagy szolgáltatások leszállítása, amelyek ára a pénzpiacon történő, az eladó ellenőrzésén kívüli, a visszavonás során keletkezhet fluktuációtól függ;
7.1.2. az áru leszállítása a vevő specifikációi szerint, vagy világosan megszemélyesített specifikáció szerint;
7.1.3. a gyorsan romló áru leszállítása;
7.1.4. egészségi vagy higiéniai okokból vissza nem szállítható lepecsételt áru leszállítása, amely áruról a vevő nem szedte le a pecsétet;
7.1.5. a vevő által használt, vagy a vevő hibájából megkárosult áru leszállítása.

8. PRIVÁTSÁGI POLITIKA

8.1. A vevő / eladó / ügyfél által megadott információk az eladó tulajdona marad.
8.2. A vevő / ügyfél nem fog semmilyen nyilatkozatot, promóciót, sajtóközleményt tenni a közvélemény számára, sem bármiféle más módon a harmadik féle számára a megrendelésről / szerződésről szóló információkat elmondani az eladó előzetes írásos jóváhagyása nélkül.
8.3. A jelen weboldalon közölt információk vagy anyagok átadásával az eladónak az anyagok vagy információk visszavonhatatlan és korlátlan megközelítési, használati, sokszorosítási, bemutatási, módosítási és továbbítási jogot kínál. Továbbá, jóváhagyja, hogy az eladó zavartalanul használhatja saját érdekeire ezeket az elképzeléseket, koncepciókat, műszaki ismereteket vagy a weboldal útján továbbított technikákat. A DES Társaságnak nem lesz kötelezettsége az elküldött információk bizalmasságát illetően, ha azt törvény másként nem szabályozza.
8.4. A DES Társaságnak az adatbázisba való bevitelével az ügyfél / vevő határozottan jóváhagyja, a törvény keretében, hogy kapcsolatba léphessenek vele harmadik személyek, a DES Társaság partnerei: a marketingszolgáltatók, egyes szolgáltatások szolgáltatói; állami ügynökségek, kormány- vagy biztosító egyesületek, amikor meghatározott törvény azt jóváhagyja; egyéb társaságok, amelyekkel a DES Társaság közös árura és / vagy szolgáltatásokra kiírandó tenderek közös programjait fejlesztheti ki stb.

9.HIRDETÉS

9.1.A DES Társaság bulletinjeit a DES Társaság által jóváhagyott speciális partnerek által küldik. Tehát, a megbízhatóság és a biztonság szavatolt.
9.2. Ha az ügyfél megnyitja a megbízatását, lehetősége van kifejezni jóváhagyását a bulletinek átvételére. Az üzletfél jóváhagyási opciója minden pillanatban megváltoztatható, miután ezzel kapcsolatosan a DES Társasággal való kapcsolatba lép.
9.3. Az ügyfél vagy a fogyasztó minden pillanatban lemondhatja a bulletinek átvételét speciális link útján, vagy pedig a bulletinben szerepelő bármely telefonszám hívásával;
9.4. A bulletin átvételének lemondása a jelen dokumentummal megadott engedély visszavonását jelenti.

10.SZÁMLÁZÁS – FIZETÉS

10.1. A www.despotstills.eu weboldalon bemutatott kereskedelmi árak magában foglalják az ÁFÁT a törvényes jogszabályokkal összhangban.
10.2. Az árat, a fizetés módját minden megrendelésben feltüntetik. Az eladó a vevőnek számlát ad ki a leszállított áruért és szolgáltatásokért. A vevő kötelessége, hogy megadjon minden szükséges információt a törvényes jogszabályokkal összhangban.Fizetési feltételekRendelések, lehetőség van előleg vagy utánvéttel.Fizetési módokBankkártyás fizetésHitelkártya online személyes vagy vállalati, teljes biztonsággal. Elfogadó hitelkártyákat alapján kibocsátott VISA (Classic és Electron) és a MasterCard (beleértve Maestro, ha van olyan kód VV2-vel jelölve / CVC2). Online fizetés processzor: A platform ROMCARD. Nincsenek extra díjat tranzakciókat.Hogy teljes legyen a tranzakció szükséges adatokat be kell írni a fizetési tranzakció engedélyezésére platform. adatfeldolgozás kártya zajlik kizárólag a platform a fizetés. Kazán DES igyekeznek minden olyan információt, valamint a kártyán tárolt.Szerint a pro-forma számlaMiután megkapta a parancsot, akkor a kapcsolatot a piaci szereplők, akik számlát állít ki. Meghatározott kifejezések proformát ár garantálják számukra csak az érvényességi időtartama azonos.-A elektronikus banki átutalással a számla aktuális.Az utalvány -by készpénzbefizetés a bank.-A levelezési betét készpénz postahivatalban Romániában.-Fizetés Egy online fizetési platformot PayPal.
10.3. Az eladó bemutatja a DES Társaság által értékesített árut és szolgáltatásokat tartalmazó megfelelő számlákat, kivéve a DES Társaság partnerei által értékesített árura és szolgáltatásokra vonatkozóakat, valamint az elektronikus formában való megrendeléssel kapcsolatos egyéb fizetésekre vonatkozóakat, a számla a vevő profiljára és e-mailjére való hozzáadásával, vagy papír formában, a beszerzési tárgy leszállításával.
10.4. A számlával kapcsolatos pontos kommunikáció érdekében, a vevő folyamatos kötelezettségei közé tartozik, hogy a létező meghagyást frissítse, akármikor valamely adat a profilján és a megközelíthető információból a megrendelésekre vonatkozik.
10.5. Ily módon a vevő kommunikációja, a meghagyás megközelítésével magában foglalja majd a DES Társaság által kiadott számlák nyilvántartását, és rögzítheti és archiválhatja állapotukat minden pillanatban, és oly módon, ahogyan azt óhajtja.
10.6.A megrendelés elküldésével, a vevő egyetért, hogy a számlákat elektronikus formában vegye át, oly módon, hogy a DES Társaság csatolja meghagyásához, vagy pedig elektronikus postával megküldi a megjelölt címre.
10.7. Amennyiben ezen információ a meghagyáson nem áll rendelkezésre 48 (negyvennyolc) óránál tovább, kérjük, szíveskedjenek értesíteni bennünket az alábbi e-mailen: info@despotstills.eu .
10.9 Az ügyfél / felhasználó / vevő részéről kártyával történő fizetés adatait nem fogják túl gyakran megközelíteni. Nem fogja őket őrizni sem a DES Társaság, sem a fizetéseket ellenőrző, a weboldalba integrált központ, hanem a licencezett tranzakciók intézménye, vagy egyéb meghatalmazott szerv, amely az azonosító kártyákról szóló adatok tárolásának szolgáltatását nyújtja, s ezek azonosságáról az ügyfél / felhasználó / vevő értesülni fog az adatok bevitele előtt.A kártyák tárolási szolgáltatásainak nyújtásával meghatalmazott szervezet a ROMCARD Társaság, amely a romániai törvény szerint van megszervezve és annak alapján gazdálkodik, székhelye: Vasile Milea u. 2H, szektor 6.,061344, Bukarest.
10.10 Egyes esetekben, a tranzakciók biztonságának megőrzése érdekében, a megrendelés bejegyzése során a vevőtől kérni fogják, hogy a fizetést hatalmazza meg, a kódjának újbóli bejegyzésével, vagy pedig ujjlenyomatának használatával a mobilis terminálokon, ahol ilyen lehetőség létezik.
10.11 Az ügyfélnek / felhasználónak / vevőnek biztonsági okokból tanácsolják, hogy ne maradjon bejelentkezve a weboldalon, és kerülje az automatikus opciók módosítását a mobil berendezéseken. A megközelítő jelszó feltárása nem engedélyezett, nehezen feltárható jelszavak használata ajánlatos (pl. legalább nyolc karakterből álljon, nagy betűt, kis betűt, számokat és speciális karaktereket tartalmazzon).

11.ÁRU LESZÁLLÍTÁSA

11.1. Az eladó kötelezettséget vállal arra, hogy árut szállít a fogyasztónak / vevőnek.
11.2. Az eladó biztosítja az áruk megfelelő csomagolását és biztosítja a dokumentumok továbbítását.
11.3. Az Eladó az áruk és szolgáltatások szállítását csak az Európai Unió tagországaiban végzi. A szállítás ára a termék kategóriája és mérete szerint, valamint a szállítási ország szerint történik, a megrendelésnek a weboldalon történő megjelenítésének folyamata során a weboldalon megjelenő szokásos szállítási díjak alapján.
11.4. Szállítási mód: Nagy rakodólapokon keresztül rakodott áru szállítási rendszerén és / vagy.
11.5. Szállítási határidők: A max. 15 nap ahol a termék készleten van. A max. 30 nap, ha a termék nincs raktáron. Különleges megrendelések esetén, az ügyféllel közös megállapodás alapján.

12.GARANCIÁK

12.1. A DES Társaság által értékesített összes áru, az újonnan lepecsételt áru kivételével, előnyben részesül a garanciát illetően a hatályos törvénnyel és a kereskedelmi politika kreálóival összhangban. Az áru (az újonnan lepecsételt áru kivételével) eredeti göngyölegben és a gyártó által jóváhagyott forrásból ered.
12.2. A DES Társaság által értékesített és leszállított áru esetében, a garanciáról szóló bizonylatokat közvetlenül a gyártó adja ki, ahol rendelkezésére áll a nemzeti szolgáltatások hálózata. Ha a garanciáról szóló bizonylatokkal a „szedd össze és add vissza” szolgáltatást nyújtsák, ez azt jelenti, hogy az árut ingyen veszik át és kézbesítik.
12.3. Azon áru esetében, melyet a DES Társaság, partnerei útján értékesít és kézbesít, a vevő az áru összes kézbesítéséért a garanciáról szóló bizonylatot kap, a javítási részletekkel, melyeket a szervizközpont szavatossági időn belül nyújt. A partnerek útján beszerzett áruért járó garanciát a bizonylatban említett meghatalmazott szerviz nyújtja.
12.4. A megrendelésben szerepelő árura vonatkozó szavatossági bizonylattal kapcsolatos pontos kommunikáció érdekében a vevő folyó kötelezettségei közé tartozik, hogy a létező meghagyást frissítse minden esetben, amikor a meghagyásán, valamint a megközelítő információk között lévő valamely adat mindegyik megrendelésre vonatozik.Az effajta kommunikációval, vagy a www.despotstills.eu weboldalhoz való megközelítéssel, a vevő nyilvántartást vezet a szavatossági bizonylatokról, amelyeket a DES Társaság ad ki, rögzítheti és tárolhatja őket minden pillanatban az általa óhajtott módon.Amennyiben ez az információ a meghagyáson nem áll rendelkezésre 48 (negyvennyolc) óránál tovább, kérjük, szíveskedjen értesíteni bennünket az: info@despotstills.eu weboldalon.
12.5. Amennyiben a szavatossági bizonylatokat a gyártók adták ki, a hiányos árut a szavatossági időn belül fel kell mutatni közvetlenül a bizonylatban említett legközelebbi szervizközpontban. A meghatalmazott gyártó vállalni fogja a teljes körű felelősséget, a garancia betartásának érdekében.A szavatossági bizonylatban említett az árun észlelt hiányosságot be kell jelenteni 48 (negyvennyolc) órán belül az árunak az info@despotstills.eu címen való átvételét követően. Minden egyéb később beérkezett bejelentést nem veszünk figyelembe.
12.6. Az újonnan lepecsételt árura vonatkozó garanciát a DES Társaság adja ki. A garancia olyan időszakot is fedhet, amely eltér a szavatossági időszaktól ugyanazon árura vonatkozóan, melyet újra pecsételnek. A szavatossági határidőt közli a szavatossági bizonylat minden egyes külön lepecsételt tételre. A lepecsételt áru használatának, kezelésének és szállításának feltételei megfelelnek a lepecsételt árura vonatkozó feltételeknek, és rájuk ugyanazon szolgáltatások érvényesek, kivéve, ha azt másként nem határozza meg a termék oldala.

13. A TULAJDONJOG ÁTRUHÁZÁSA

A tulajdonjog átruházásra kerül a kézbesítéssel, miután a vevő a megrendelésben megjelölt lokáción fizet (tehát a kézbesítés – a szállítólevél átvételét igazoló aláírás, amelyet a küldönc biztosít, vagy pedig az átvételi számla aláírása az eladó személyzete által lebonyolított kézbesítésért).

14.KÁRTÉRÍTÉS

Az eladó nem lehet felelős bármely kárért, amelyet a vevő vagy harmadik személy szenvedhet el, az eladó által a megrendelésben szerepelő bármely kötelezettség teljesítése során, mint ennek következményét, sem az áru vagy szolgáltatás használata során, vagy kézbesítése után történt megkárosodásért, de különösen nem a vesztesért.Meghagyás létrehozásával és használatával a fogyasztó / felhasználó / vevő felellőséget vállal a meghagyás (felhasználói név és jelszó) bizalmas jellegének fenntartásáért, a meghagyás megközelítésének irányításáért, valamint felelős az ily módon végzett tevékenységekért, a törvényben meghatározott mértékig.Meghagyás létrehozásával és / vagy a tartalom felhasználásával és / vagy a megrendelések kihelyezésével az ügyfél / felhasználó / vevő kimondottan és visszavonhatatlanul elfogadja a weboldal legutolsó frissített verziójának feltételeit és rendelkezéseit, valamint a feltételek és rendelkezések utólagos módosításait, amelyeket közöltek.A DES Társaság minden pillanatban módosíthatja a weboldalon lévő feltételeket és rendelkezéseket, a fogyasztókkal / felhasználókkal / vevőkkel szemben a posztok weboldalra való helyezésének dátumától számítva. A weboldalon kihelyezett feltételek és rendelkezések elfogadását a weboldalon található megfelelő kereső mező kiválasztásával / a megrendelés írásban vagy telefonon való küldésével / online fizetéssel / az áru kézbesítése utáni átvételével kell megerősíteni.

15.A KOMMENTÁROK BEJEGYZÉSE, KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK

A felhasználók / ügyfelek / fogyasztók kommentáraikat, kérdéseiket és válaszaikat a “felhasználói kérdések és válaszok” részben adhatják át. Az átadott információk lehetnek kedvezőek és kedvezőtlenek is egyaránt, és a termékek és szolgáltatások jellemzőire vonatkoznak.Meghatározott kommentárok / kérdések / válaszok weboldalon való regisztrálásával a felhasználók / fogyasztók / vevők az eladót a tartalom nem kizárólagos, állandó, területileg nem korlátozott használatára, sokszorosítására, átalakítására, alkalmazására, közzétételére, fordítására és bemutatására jogosítják fel.A kommentárok / kérdések / válaszok a weboldal e részén való regisztrálását követően, minden felhasználó / ügyfél / fogyasztó köteles tiszteletben tartan az alábbi előírásokat:- hogy csupán a konkrét termék vagy szolgáltatás jellemzőire és / vagy használatára hivatkozzon, kerülve azon kérdésekre vonatkozó információkat, amelyek módosíthatják az árakat és az ajánlatokat, vagy a termék bemutatási módját ellenőrző információkat;- hogy csak a román nyelvet használják. Engedélyezettek a szavak vagy kifejezések, amelyeket minden környezetben és a terepen széleskörűen használnak, noha nem román eredetűek;- hogy megfelelő, nem zaklató szókincset használjanak, olyan szavak kerülésével, melyek esetleg megsérthetnék a többi felhasználót, ügyfelet / vevőt;- hogy biztosítsa a weboldalra feltöltött tartalom megfelelő kategorizációját: valamennyi kérdés a „felhasználói kérdések és válaszok“ részre kerül feltöltésre, minden felhasználó a „Kommentárok“ részbe kerül feltöltésre;- hogy biztosítsa, hogy az általa feltöltött információ valós, pontos, megtévesztés nélküli legyen és összhangban a hatályos törvényekkel, ily módon tiszteletben tartva a szerzői jogot, a kereskedelmi bélyegzőt, a licencet és egyéb tulajdonjogokat, publicitást vagy privátságot;- hogy ezt a kedvezményt csupán arra használja fel, hogy a meghatározott termékről vagy szolgáltatásról szóló, a weboldalon található információt közölhesse, vagy ahhoz hozzáférhessen, a termékek és szolgáltatások vásárlását és értékesítését hirdető egyéb társaságok említése nélkül;- hogy semmilyen módon és semmilyen mértékben ne adjon és ne kérjen személyes adatokat (kontakt adatokat, információkat a kézbesítésről vagy lakáscímről, telefonszámokat, e-mail címeket, utó- vagy családi neveket stb.) és semmilyen információt, amely útján felderíthetők lennének a személyes adatok;- hogy ne adjon információkat és / vagy részleteket az egyéb vásárlási listák URL linkjeiről, amelyek azonos kereskedelmi tevékenységet végeznek, mint az eladó;- hogy ne kíséreljen meg az eladó által kínált szolgáltatásokkal becstelenül manipulálni, és ne töltsön fel reklám jellegű kommentárokat / kérdéseket / válaszokat;- hogy a kommentárt / kérdést / választ az eladóval való kommunikációs eszközként használja. Ebben az értelemben fogják használni az eladónak a weboldalon regisztrált kapcsolati adatait.A kritika reális értékelése mellett a felhasználó bejegyzése során, a felhasználó / fogyasztó / vevő hozzá teszi majd a termékek és szolgáltatások megfelelő rangsorolását. A kommentárok a weboldalra feltöltött megfelelő rangsorolással hatást gyakorolnak a címek melletti zárójelekben lévő számok alatt megjelenő termékek vagy szolgáltatások általános rangsorolására.A felhasználók / fogyasztók / vevők, akik a kommentárokat regisztrálják és fényképeket vagy video felvételeket csatolnak, kötelesek betartani az alábbi előírásokat:- hogy a feltöltött dokumentumok az Ön termékére vagy szolgáltatására vonatkozó képeket és / videó felvételeket tartalmazzanak, és a felhasználó garantálja, hogy e termékekkel vagy szolgáltatásokkal kapcsolatban tiszteletben tartják a szerzői jogokat;- hogy a feltöltött dokumentumok ne tartalmazzanak erőszakot, felnőtteknek szánt tartalmakat, licencezett szótárat, vagy a személyt / csoportot sértő egyéb tartalmat faji vagy etnikai alapú licencezett szótárat, vagy egyéb tartalmat, amely sérti a személyt / csoportot faji vagy etnikai eredet szerint, valamint vallás, fogyatékosság, öregség, nem, veterán jogállás, szexuális vagy politikai orientáltság alapján;- hogy a feltöltött dokumentumok ne tartalmazzanak más emberekre vonatkozó információkat;- hogy a feltöltött dokumentumok ne tartalmazzák azon weboldalak URL linkjeit, sem vízjeleit, amelyek azonos kereskedelmi tevékenységeket folytatnak, mint az eladó.Amikor a felhasználó / ügyfél / vevő jelzést kap, hogy tisztán szubjektív szempontból a kommentárjában / kérdésében vagy válaszában meg nem felelő tartalom van, az eladó figyelmesen megvizsgálja a tartalmat, hogy megállapítsa, vajon megszegi-e a weboldal feltételeit és rendelkezéseit. A weboldalra feltöltött szövegek, fényképek vagy video felvételek a weboldalról csak azt követően törlendők, miután az eladó azokat megvizsgálta.Amennyiben az eladó megállapítja, hogy a feltételeket és rendelkezéseket ismételten megszegték, fenntartja jogát, hogy megakadályozza a lehetőséget, hogy a felhasználók / ügyfelek / vevők kommentárokat / kérdéseket töltsenek fel „a fogyasztói kérdések és válaszok“ és „kommentárok“ részben.A megvett árura és / vagy szolgáltatásokra vonatkozó reklamációkra vagy követelményekre a vevőknek rendelkezésére állnak a reklamációs formanyomtatványok az alábbi weboldalon: www.despotstills.eu A reklamációra vagy a forrásra való hivatkozás 30 naptári nap az átvételről számítva

16. VIS MAIOR

16.1. Egyetlen szerződő félnek sem lesz kötelezettsége, amennyiben szerződéses kötelezettségeit nem teljesíti kellő időben és az előírtak szerint teljes egészében vagy részben, vis maior következtében. A vis maior előreláthatatlan, a szerződő felek részéről ellenőrizhetetlen, és elkerülhetetlen.
16.2. Amennyiben a vis maior hatása tizenöt (15) napon belül nem szűnik meg, mindegyik félnek jogában áll a másik felet értesíteni a szerződés megszakításáról annak lehetősége nélkül, hogy bármelyik fél kártérítést követeljen.

17.ILLETÉKES BÍRÓSÁG JURISZDIKCIÓ

A jelen szerződés a romániai törvénynek van alárendelve. A DES Társaság és az ügyfelek / fogyasztók közötti valamennyi vitás kérdést megegyezéssel fogják megoldani, amennyiben ez nem lehetséges, a vitás kérdéseket a Romániában illetékes, Temesvár községi bíróság oldja meg.


2. A személyes adatok kezeléseA S.C. BOILER DES d.o.o. a Személyes Adatokat Kezelő Regiszterben szám ___________.alatt van bejegyezve.A DES Társaság köteles az Ön által megadott személyes adatokat biztonságosan és kizárólag a megadott célokra felhasználni Az egyének személyes adatai kezelésével kapcsolatos védelméről, valamint az ezen adatok szabad mozgásáról szóló - módosítássokkal és kiegészítéssekkel együtt - 677/2001. számú törvénnyel összhangban.Az adatok begyűjtésének célja a felhasználók / fogyasztók / vevők tájékoztatása meghagyásuk állapotáról a des-cazane.ro részéről, a felhasználók / ügyfelek tájékoztatása megrendelésük jogállásáról, a termékek és szolgáltatások, a kereskedelmi tevékenység, a termékek és szolgáltatások promóciója, marketing, hirdetés, média, adminisztráció, fejlesztés, piackutatás, statisztika, az értékesítés figyelemmel kísérése és felügyelete és a fogyasztói viselkedés értékelése.Adataiknak a meghagyás megnyitására szolgáló formanyomtatványba és / vagy megrendelésbe való feltöltésével kijelenti, feltétel nélkül elfogadja, hogy adatai bekapcsolódjanak a DES Társaság adatbázisába, amely a személyes adatok feldolgozási regiszterében van bejegyezve ____________szám alatt, és hogy kimondottan és visszavonhatatlanul elfogadja a fenti adatok rögzítését, használatát és korlátlan területi használatát és feldolgozását és / vagy ideiglenes felhasználását a DES Társaság, a fiókok és munkatársaik részéről a fejlődés és tevékenység végrehajtása, mint a korlátozás nélküli kereskedelmi tevékenységek, a termékek és szolgáltatások, marketing, hirdetés, média, adminisztráció, fejlesztés, piackutatás, statisztika, az értékesítés figyelemmel kísérése és felügyelete és a fogyasztói viselkedés értékelése. Továbbá, kimondottan és visszavonhatatlanul jóváhagyja, hogy a DES Társaság a személyes adatokat átviheti / átruházhatja a fiókszervezetekre / egyéb szervezetekre az országban és külföldön.E feltételek és rendelkezések elolvasása után Ön értesült arról, hogy szavatolják jogait a törvény alapján, ugyanis az informálódásra és az adatok hozzáférhetőségére való jogot, a beavatkozásra való jogot, ellenvetésre való jogot, az egyedi határozatnak alá nem vetési jogot, a bírósághoz való forduláshoz való jogot Az egyének személyes adatai kezelésével kapcsolatos védelméről, valamint az e adatok szabad mozgásáról szóló 677/2001. számú törvény szerinti vevői jogok megszegése esetében. Továbbá, joga van ellenszegülni személyes adatainak feldolgozásával és kérheti azok teljes körű vagy részbeni törlését.Az info@despotstills.eu e-mailre elküldött írásos, keltezéssel ellátott és aláírt levél alapján szabadon érvényesítheti az alábbi jogokat:- egyszer évente megerősítheti, hogy feldolgozták-e, vagy sem személyes adatait;- akadályozhatja az adatok átruházását;- ellenszegülhet az adatok feldolgozásával igazolt okokból, konkrét helyzettel kapcsolatban;- törölheti az adatokat, kivéve, ha azt törvény nem engedélyezi.Az info@despotstills.eu e-mailre elküldött írásos, keltezéssel ellátott és aláírt levél alapján érvényesítheti az adatokra való jogát, szükség szerint:
16.7.1. azon adatok, de különösen a hiányos és pontatlan adatok helyesbítését, blokkolását vagy törlését, amelyek feldolgozása nincs összhangban Az egyének személyes adatai kezelésével kapcsolatos védelméről, valamint az e adatok szabad mozgásáról szóló 677/2001. számú törvénnyel;
16.7.2. azon adatok névtelen adatokká változtatására, amelyek feldolgozása nincs összhangban Az egyének személyes adatai kezelésével kapcsolatos védelméről, valamint az adatok szabad mozgásáról szóló 677/2001. számú törvénnyel;
16.7.3. azon harmadik fél tájékoztatása, akinek adatait feltárták, kivéve, ha ez lehetetlennek mutatkozik, vagy pedig aránytalanul nagy erőfeszítést igényel a megbontható törvényes érdekkel szemben.A DES Társaság értesítheti a felhasználókat / ügyfeleket az aktuális ajánlatokról heti bulletin útján, és gratulációkat, ajándékkuponokat és egyéb speciális üzeneteket küldhet.A DES Társaság nem támogatja a spamet. Mindegyik felhasználó / fogyasztó kimondottan megadta e-mail címét a des-cazane.ro weboldalán, tehát eldöntheti annak letörlését is adatbázisunkból.Az ön által megküldött információt arra a célra fogják felhasználni, amelyet ön biztosít, szolgáltatásaink feldolgozására, azok támogatására és értékelésére, valamint a biztonság, a törvény és a szerződéses feltételek megszegésének megakadályozására.A DES Társaság az ön személyes adatait elküldheti egyéb társaságoknak is, amelyekkel partneri viszonyokban van, de csupán akkor, ha azok megbízhatóságot vállalnak, tehát szavatolják, hogy az adatokat biztonságosan fogják tárolni, s a törvény előírta rendelkezés a személyes adatokról az alábbiakra vonatkozik: a marketing szolgáltatások szolgáltatóira, küldönc szolgáltatásokra / fizetési / bankszolgáltatásokra, tele-marketing szolgáltatásokra és egyéb szolgáltatásokra, egyéb társaságokra, amelyek közös programokat fejleszthetünk ki, és amelyek felkínálják termékeinkkel és szolgáltatásainkkal való kereskedést, a biztosítókra.Az Ön személyes adatai megküldhetők az ügyész hivatalába, a rendőrségnek, a bíróságoknak és egyéb állami szerveknek, a törvény szerint és annak keretén belül, ahogyan az kimondottan a bejelentkezési lapra adott válaszban áll.

3. A szerződés felmondásának modellje A szakértőkkel megkötött szerződésekben való fogyasztói jogokról szóló 6025/2016 számú sürgős rendelet alapján, valamint egyes aktusok módosításával és kiegészítésével (közzétéve a Hivatalos Közlönyben, I. rész, 427. szám, 2014.06.11.)Tisztelt fogyasztók, ezt a formanyomtatványt csak abban az esetben töltsék ki és küldjék el, ha fel akarják mondani a szerződést- igen [itt kitölteni a nevét, címét, és ha szükséges, az e-mailt, amelyről küldték ezt az e-mailt, és ha szükséges, a telefonszámot, fakszimile számot és a szakértő e-mailt címét]- Én / (*) ezennelfelmondom az én / a mi (*) értékesítési szerződésünketaz alábbi árukra (*) / az alábbi szolgáltatásokra (*) vonatkozóan- Megrendelve (*) napon / átvéve (*) napon- A fogyasztó megnevezése- A fogyasztó címe- A fogyasztó aláírása (csak, ha a jelen formanyomtatvány papíron van)Dátum(*) Szükség szerint törölni.

Fontos tájékoztatás a fogyasztói kilépési jogról, a szakértőkkel kötött szerződésekbe foglalt fogyasztói jogokról és az egyes jogszabályok módosításáról és kiegészítéséről szóló sürgős rendeletek, 31/2014. szám (közzétéve a Hivatalos Közlönyben, I. fejezet 427. szám, 2014. 06. 11.) alapjánTájékoztató a fogyasztóról:Ezt a szerződést 14 naptári napon belül joga van felmondani bármilyen megindokolás nélkül. A szerződés felmondási határidő 14 nap elmúltával lejár.- attól a naptól, amikor Ön bevitte vagy harmadik személy, de nem szállítmányozó, az ön hozzájárulásával. Az áru feletti természetes tulajdon (eladás esetén)vagy- attól a naptól kezdve, amikor ön vagy harmadik személy bevitte, de nem szállítmányozó, az ön hozzájárulásával. Az áru feletti természetes tulajdon (a fogyasztó részéről egy megrendelésben megrendelt több termékre megkötött szerződés vagy külön-külön leszállított áru)vagyattól a naptól kezdve, amikor ön vagy harmadik személy, de nem szállítmányozó az ön hozzájárulásával. Az utolsó rakomány vagy az utolsó teherautó (a több rakományból vagy darabból álló termékek leszállításáról szóló szerződésben)vagy- attól a naptól, amikor ön vagy harmadik személy, de nem szállítmányozó, az ön hozzájárulásával. Az első termék feletti természetes tulajdon (a meghatározott időszakokban való áruleszállítási szerződés esetében).A szerződés felmondásához való jogának érvényesítése érdekében - pl. levélben, fakszimilében vagy e-mailben küldött egyértelmű nyilatkozatban feltétlenül tájékoztasson a szerződés felmondására vonatkozó döntéséről.E célra felhasználhatja a szerződés felmondásának mellékelt modelljét, de nem kötelező. Elektronikus úton is kitöltheti és elküldheti a kilépésre vonatkozó formanyomtatványt vagy valamilyen más visszavonhatatlan nyilatkozatot web-oldalunkra [www.despotstills.eu ]. Ha ezt a változatot használja, azonnal értesítjük önt, pl. mail-ben megerősítjük a szerződés felmondására való nyilatkozatának kézhezvételét.Hogy betartsuk a szerződés felmondására kijelölt határidőt, elegendő, ha elküldi a felmondáshoz való jogának érvényesítésére vonatkozó nyilatkozatot, mielőtt lejárna az szerződés felmondási határideje.Ha felmondja a szerződést, az öntől kapott összegeket megtérítjük, kivéve a szállítási költségeket és az általunk kínált standard termékek átvételi költségeit (a leszállított terméknek megfelelő szállítmányozói díjszabás alapján). A kifizetett termékből csökkentett térítés indokolatlan késés nélkül és 14 naptári napnál rövidebb határidőben - a szerződés felmondására vonatkozó döntésének kézhezvételétől számított naptól számítva. A térítést ugyanolyan fizetési módon hajtjuk végre, mint ahogyan az az elsődleges átutalás alkalmával történt, kivéve, ha nem kér más módon történő térítésmegfizetést. Azonban az ilyen térítések kifizetése alkalmával szokványos illetéket nem számoljuk fel.Alulírott Szilágyi Ramona, az Igazságügyi Minisztérum által kiadott 3423/2000. számú felhatalmazással rendelkező hites fordító tanúsítom, hogy az angol nyelvű fordítás szövege megegyezik a nekem román nyelven fordításra bocsátott dokumentum szövegével.