Podmienky

 1. Termini
  DEFINICIJE IN TERMINI

DES– je poslovno ime podjetja S.C. Des Cazane SRL, romunščina pravna oseba, s sedežem v občini Timisoara, ulica Martin Luther št. 2, 2. nadstropje, 300 058, okrožje Timiş s številko v poslovnem registru J35/301/2015, davčna številka RO34082110.

ProdajalecDES.Kupec–fizična oseba/pravna oseba ali kateri koli pravni subjekt, ki opravi naročilo v naši spletni prodajalni ali po telefonu.

Stranka–fizična oseba/pravna oseba, ki ima ali dobi dostop do vsebine prek katerega koli orodja komunikacije, ki omogoča EHR (na elektronski način, prek telefona itd.) ali pa na podlagi obstoječega sporazuma.

Uporabnik–vsaka oseba/pravna oseba, ki je registrirana na spleti strani in ki se je ob uspešno opravljeni registraciji strinjala s posebnimi pogoji in ureditvami na spletni strani.

Vzdevek/psevdonim– vzdevek pod katerim določen uporabnik/stranka/potrošnik lahko dodaja vsebino na spletno stran. Informacije povezane z vzdevkom na uporabniški/potrošniški/kupčevi spletni strani so pod zavihkom »uporabniško ime«.

Uporabniški račun– del spletnega mesta, sestavljenega iz elektronskega naslova in gesla, ki kupcem omogoča prenos naročil in vsebuje informacije o stranki/kupcu in kupčevi zgodovini na spletni strani (naročila, računi, garancijski listi za izdelke itd.).

Priljubljeno–del uporabniškega računa, ki kupcem/uporabnikom omogoča, da oblikujejo sezname.

Seznam– priljubljeno na spletnem mestu, kjer lahko kupec/uporabnik doda blago, ki se mu zdi zaželeno in ga lahko doda v svojo košarico za nakup (»moja košarica«).

Seznami so lahko:Javni:vsaka stranka/kupec lahko vidi kupčev/uporabnikov seznam, ki ga je objavil na družbenih omrežjih (Facebook,Twitter,Google+) ali pa če odpre kupčev/uporabnikov javen profil na spletnem mestu. Seznami so javni, kupec/uporabnik pa jih lahko kadar koli na svojem uporabniškem računu, pod zavihkom »priljubljeno«, zapre za zasebno rabo.–

Zasebni: te sezname lahko vidi samo lastnik uporabniškega računa. Kupec/uporabnik jih lahko na svojem uporabniškem računu kadar koli na svojem uporabniškem računu, pod zavihkom »priljubljeno«, odpre za javno rabo.

Spletno mesto–www.despotstills.eu

Naročilo–elektronski dokument, ki predstavlja način komunikacije med kupcem in prodajalcem, s pomočjo katerega kupec prek spletnega mesta sporoča prodajalcu namero za nakup izdelkov in storitev na spletnem mestu.

Blago in storitve– vsak izdelek ali storitev, vključno dokumenti in storitve omenjene v naročilu, ki bodo izročeni kupcu kot rezultat pogodbe.

Akcija– akcija za poslovno izpostavitev določenega števila izdelkov in/ali storitev z omejenimi zalogami in v vnaprej določenem časovnem obdobju, ki ga določi prodajalec.

Pogodba– pogodba na daljavo, ki se sklene med prodajalcem in kupcem, brez istočasne fizične prisotnosti prodajalca in kupca.

Vsebina

 • vse informacije na spletnem mestu, ki se tam lahko najdejo in vidijo ali pa se do njih kako drugače dostopa s pomočjo elektronske opreme;

 • vsebina vsake elektronske pošte, ki jo prodajalec pošlje kupcu prek elektronskega in/ali katerega drugega sredstva komunikacije, ki je na voljo;

 • vse informacije, ki jih zaposleni pri prodajalcu/kupcu na kakršen koli način objavi na podlagi informacij za kontakt, ki jih je navedel ali ne;

 • informacije o izdelkih in/ali storitvah in/ali tarifah prodajalca v določenem obdobju;

 • informacije o izdelkih in/ali storitvah in/ali tarifah tretje strani s katero ima prodajalec sklenjene pogodbe o sodelovanju za določeno obdobje;

 • podatke o prodajalcu ali njegove druge privilegirane podatke.

Komentar–pisna ocena lastnika ali uporabnika izdelka ali storitve, ocena, ki temelji na njegovi osebni izkušnji in sposobnosti, da poda kvalitetne komentarje in pove, če izdelek ali storitev ustreza ali ne ustreza specifikacijam prodajalca.

Razvrstitev–način za izkazovanje zadovoljstva stranke/uporabnika/kupca z izdelkom. Razvrščanje se izraža z zvezdicami. Vsak izdelek se lahko oceni na lestvici od ene do petih zvezdic. Na tak način izkazana stopnja zadovoljstva se vedno ujema s pisnim komentarjem stranke/uporabnika/kupca o izdelku ali storitvi.

Komentar– namen kritične ocene ali opažanj uporabnikov ali drugi komentarji.

Vprašanje– naslavljanje drugih uporabnikov/strank/potrošnikov z namenom pridobitve informacij o izdelkih ali storitvah na spletnem mestu.

Odgovor– pisna informacija, ki se pošlje uporabniku/potrošniku/kupcu, ki je na spletnem mestu postavil vprašanje o določenem izdelku. Odgovor je pojasnilo, ki ga poda stranka/uporabnik/kupec drugem uporabniku/stranki/kupcu v razpravi.

Dokumentti pogoji in odredbe.

Glasilo– zajema periodične informacije, posredovane izključno po elektronski poti ali po elektronski pošti (e-mail, SMS) o izdelkih ali storitvah in/ali promocijah, ki jih izvaja prodajalec v določenem obdobju, brez zavezanosti prodajalca glede vsebovanih informacij.

Sklenjen posel– izplačilo ali nadomestilo zneska od prodaje izdelka in/ali storitve s strani podjetja »DES«, kupčeva uporaba procesorja plačilnih kartic, ki jih je prodajalec odobril, ne glede na način dobave.

Specifikacije–vse specifikacije in/ali opisi izdelkov in storitev, kot so navedeni v opisu.

 1. POGODBENI DOKUMENTI

2.1. Kupec z opravljenim naročilom prek spletnega mesta sprejme način komunikacije (prek telefona ali elektronske pošte), ki ga prodajalec uporablja za opravljanje svoje poslovne dejavnosti.
2.2. Obvestila, prejeta s strani kupca po prejetih informacijah ne predstavljajo nakupa. To obvestilo se opravi po elektronski poti (prek elektronske pošte) ali po telefonu.
2. 3. Zaradi z zakonom utemeljenih razlogov si prodajalec pridržuje pravico do spremembe količine izdelkov in/ali storitev iz naročila. V kolikor prodajalec spremeni količino izdelkov in/ali storitev iz naročila, mora o tem obvestiti kupca po elektronski pošti ali na telefonsko številko, ki mu je bila posredovana v postopku preverjanja naročila (»checkout«) in mu vrniti vplačani znesek.
2.4. Pogodba se med prodajalcem in kupcem sklene šele, ko kupec od prodajalca po elektronski pošti ali prek SMS-a prejme obvestilo o odposlanem naročilu.
2.5. Za naročila, ki se bodo dobavljala na naslov/lokacijo kupcev, cene in rezervacije izdelkov in/ali storitev veljajo 14 (štirinajst) koledarskih dni od datuma, ko je kupca oddal naročilo.
2.6. Dokumenti in informacije, ki jih je prodajalec dal na razpolago na spletnem mestu bodo osnova pogodbe, hkrati pa tudi garancija, ki jo prodajalec ali njegovi dobavitelji dajo za kupljene izdelke.

 1. POLITIKA SPLETNE PRODAJE

3.1. Dostop do opravljanja naročil je omogočen vsakemu potrošniku/kupcu.Zaradi z zakonom utemeljenih razlogov, si podjetje »DES« pridržuje pravico, da potrošnika/kupca omeji pri opravljanju naročila in/ali nekaterim od sprejetih načinov plačevanja, če meni, da lahko zaradi obnašanja ali dejavnosti potrošnika/kupca njegovi postopki škodujejo podjetju »DES«. V vsakem primeru se lahko stranka/kupec za informacije o razlogih za izvajanje zgoraj omenjenih ukrepov obrne na službo za pomoč uporabnikom podjetja »DES«.
3.2.Komunikacija s prodajalcem se lahko izvaja prek direktne interakcije z njim ali prek naslovov, omenjenih v zavihku »kontakt« na spletnem mestu. Prodajalec ima pravico, da upravlja s pridobljenimi informacijami brez obveznosti, da to obrazloži.
3.3. V primeru nenavadno velikega pretoka prometa na spletišču, si podjetje »DES« pridržuje pravico, da zaradi zaščite informacij na spletnem mestu, potrošnika/kupca prosi, da ročno vnese »captcha« kode za verifikacijo.
3.4.Spletno mesto podjetja»DES« lahko objavi informacije o izdelkih in/ali storitvah in/ali promocijah, ki jih podjetje izvaja ali pa jih izvaja tretja oseba s katero je podjetje »DES« sklenilo pogodbo o sodelovanju.
3.5. Vse cene blaga in/ali storitev na spletnem mestu so navedene v romunskih lejih (RON), DDV je vključen v ceno.
3.6. Glede na pogoje, navedene v zakonu, spada cena elektronskih izdelkov, prikazanih na spletnem mestu, v zelen trošarinski razred. V kolikor potrošnik/kupec želi zaprositi za podrobnosti povezane s točnim zneskom dodatne vrednosti, naj se obrne na službo za pomoč uporabnikom podjetja »DES«.
3.7. Pri spletnem plačevanju se prodajalec ne bo oz. ne more prevzeti odgovornosti za druge dodatne stroške, ki lahko nastanejo, vključno, brez omejitev, nadomestila za pretvorbo valute, ki veljajo v banki, ki je kupcu izdala plačilno kartico, kjer se valuta razlikuje od RON. Za takšno dejavnost prevzema odgovornost izključno kupec.
3.8 Vse informacije, ki se uporabljajo za opisovanje blaga in/ali storitev, ki so na razpolago na spletnem mestu (statične slike, dinamične/multimedijske predstavitve itd.) in so namenjene izključno predstavitvi, niso predmet pogodbene obveznosti prodajalca.

 1. PREPUSTITEV PONUDBE STORITEV PROIZVAJALCEM

Prodajalec lahko tretji osebi odstopi in/ali jo najame za storitve, ki se nanašajo na izpolnjevanje naročil. Prodajalec bo vedno obvezan do kupca za vse pogodbene obveznosti.

 1. PRAVICE INTELEKTUALNE IN INDUSTRIJSKE LASTNINE

5.1. Vsebina, kot je definirana v uvodnem delu dokumenta, brez omejitev zajema logotipe, stilizirane trgovinske simbole, slike, dinamične slike, besedila in/ali multimedijsko vsebino na spletnem mestu. Omenjene vsebine so izključno v lasti podjetja »DES«. Podjetje si pridržuje vse pravice, ki so s tem posredno ali neposredno pridobljene (s pomočjo dovoljenj za uporabo in/ali objavo).
5.2. Potrošnik/kupec nima pravice do razmnoževanja, distribucije, objavljanja, posredovanja, popravljanja in/ali na kak drug način spreminjanja, prikazovanja in uporabe vsebine na povezavah, vključno z vso vsebino v kakršnem koli drugem kontekstu zunaj prvotnega, ki je namenjen podjetju »DES«, ter vso vsebino zunaj spletnega mesta. Prav tako je prepovedano odstranjevanje znakov, ki označujejo avtorske pravice podjetja »DES« do vsebine, ter prenos, prodaja, distribucija vsebine, ki je namenjena razmnoževanju in popravljanje ali prikazovanjem vsebine, razen v primeru, ko da podjetje »DES« za to pisno soglasje.
5.3. Vsaka vsebina do katere ima potrošnik/kupec dostop in/ali ga pridobi na kakršen koli način, je predmetni dokument, razen v primeru, ko je poleg vsebine prisotna še konkretna pogodba o uporabi.
5.4. Potrošnik/kupec lahko vsebino prenaša in/ali uporablja izključno v osebne in neposlovne namene in če le-ti niso v navzkrižju z odredbami v dokumentu.
5.5. Če podjetje »DES« potrošniku/kupcu v skladu z opisom v posebni pogodbi, dodeli pravico do uporabe določene vsebine za katero potrošnik/kupec v skladu s to pogodbo dobi pravico, bo le-ta veljala samo za tisto ali tiste vsebine v pogodbi, le v času njihove prisotnosti na spletnem mestu ali v obdobju, ki je definirano v pogodbi, v skladu z ustaljenimi pogoji.
5.6. Nobena vsebina, ki jo je dala stranka ali je kupljena preko načina komunikacije (po elektronski poti, preko telefona itd.) ali pridobljena s pristopom, obiskom in/ali pregledom, ne predstavlja pogodbeno obveznost podjetja »DES« in/ali zaposlenega v podjetju »DES«, ki je posredoval pri prenosu vsebine, če je le-ta bila prisotna, povezane z omenjeno vsebino.
5.7. Prepovedana je vsakršna uporaba vsebine, razen tiste, ki je izrecno dovoljena s tem dokumentom ali spremljevalno pogodbo o uporabi, če le-ta obstaja.

 1. NAROČILO

6.1.Potrošnik/kupec lahko opravi naročila na spletnem mestu z dodajanjem izdelkov in/ali storitev v košarico za nakup. Naročilo se konča s plačilom na enega od izrecno navedenih načinov. Ko je izdelek in/ali storitev enkrat dodan v vašo košarico za nakup je na razpolago za nakup v količini, ki je takrat na zalogi. Z dodajanjem izdelkov in/ali storitev v košarico za nakup brez končanega naročila, ne pomeni, da je naročilo opravljeno, s tem pa tudi ni prišlo do samodejne rezervacije izdelkov in/ali storitev.
6.2. Kupec v postopku preverjanja naročila (»checkout«) da soglasje, da so vsi podatki v potrebnem postopku nakupa točni, popolni in resnični v času naročila.
6.3. Z opravljenim naročilom se kupec strinja, da ga lahko prodajalec kontaktira na kateri koli način, ki je na razpolago oz. sprejet, kot eden od načinov komunikacije s strani prodajalca, vsakič, ko je potrebno kupca kontaktirati.
6.4. Prodajalec lahko naročilo, ki ga je kupec opravil, prekliče, vendar šele, ko je kupca o tem obvestil in brez nadaljnjih obvez med obema stranema. Tako prodajalec kot kupec ne moreta zahtevati povračilo škode v naslednjih primerih:

   1. ko spletno transakcijo denarja ne sprejme kupčeva akreditivna banka;

   1. ko spletno transakcijo denarja prekliče center za procesiranje kartic, ki ga je odobrilo podjetje »DES«;

   1. ko so podatki, ki jih je dala stranka/kupec na spletni strani nepopolni in/ali netočni;

6.5. Če potrošnik/kupec zahteva, da v pravnem roku odstopi od pogodbe, mora vrniti vsa darila, ki so spremljala izdelek. V primeru, ko je naročilo plačano, kupec vrne znesek v roku 14 (štirinajst) dni od datuma, ko je kupec obvestil prodajalca o svoji odločitvi, da bo odstopil od pogodbe. Znesek bo vrnjen na naslednji način:
6.5.1. za plačila s kartico-> znesek se povrne na račun s katerim je plačilo opravljeno;
6.5.2. za naročila, ki jih je plačala banka/gotovinska plačila/iTransfere/bančno kartico->z bančnim prenosom;
6.5.3. za naročila, ki so plačana s kreditno kartico OTP banke -> s sporazumom o preklicu/ponovnem obračunu stopnje.
6.6. Prodajalec lahko preloži nadomestilo vplačanega zneska do prejema prodanega izdelka ali do prejema dokazila, da je izdelek poslan, v primeru, da sam ne ponudi prevzema blaga (upošteva se najmanjši rok).
6.7. Če prodajalec ne more dobaviti izdelek in/ali storitev, ki jo je kupec naročil, bo o tem potrošnika/kupca obvestil in bo na kupčev uporabniški račun povrnil znesek, ki je enak vrednosti izdelkov in/ali storitev v roku 14 (štirinajst) dni od datuma, ko je prodajalec seznanjen s tem dejstvom in datuma, ko potrošnik izrecno izrazi namero, da odstopi od pogodbe.

 1. BLAGO/STORITVE ZA KATERE SE PRAVICA DO ODSTOPITVE OD POGODBE NE ZAGOTAVLJA

7.1. Izjeme v pravici do odstopa od pogodbe so naslednje:
7.1.1. dobava izdelkov in/ali storitev, katerih cena je odvisna od nihanja na finančnem trgu, ki ga prodajalec ne more nadzorovati in ki lahko nastanejo pri odstopu od pogodbe;
7.1.2. dobava izdelkov na podlagi specifikacij kupca ali le-temu jasno prilagojeni/personalizirani;
7.1.3. dobava izdelkov, ki je nagnjenih hitremu propadanju;
7.1.4. dobava zapečatenih izdelkov, ki se zaradi zdravstvenih ali higienskih razlogov ne morejo vrniti, in jih kupec ni odpečatil;
7.1.5. dobava izdelkov, ki jih je kupec uporabljal ali je zaradi njega poškodovano.

 1. POLITIKA ZASEBNOSTI

8.1. Vse informacije, ki jih je dal kupec/prodajalec/stranka bodo ostale v lasti prodajalca.
8.2. Kupec/stranka ne bo dala nikakršne izjave za javnost, promocije, sporočila za tisk niti na kakršen koli drug način odkrila tretji strani informacije o naročilu/pogodbi brez predhodnega pisnega soglasja prodajalca.
8.3. S posredovanjem informacij ali materiala preko spletnega mesta, daste prodajalcu nepreklicen dostop in pravico do uporabe, razmnoževanja, prikazovanja, spreminjanja, prenosa in posredovanja teh materialov in informacij. Prav tako se strinjate, da lahko prodajalec za lastne interese neovirano uporablja te ideje, koncepte, tehnična znanja ali tehnike, ki jih pošiljate preko spletnega mesta. Podjetje »DES« nima odgovornosti povezanih z zaupnostjo poslanih informacij, razen če ni v zvezi s tem drugače določeno z zakonom.
8.4. Z vnosom v bazo podatkov podjetja »DES«, da stranka/kupec v skladu z zakonom soglasje, da ga lahko kontaktirajo tretje osebe, partnerji podjetja »DES«: ponudniki marketinških storitev, ostali ponudniki storitev, državne agencije, vladna ali zavarovalniška združenja, ko jim konkreten zakon to omogoča, druga podjetja s katerimi lahko podjetje »DES« razvije skupen program za javno ponudbo za blago in/ali storitve itd.

 1. OGLAŠEVANJE

9.1. Glasila podjetja »DES« se pošiljajo preko specializiranih partnerjev, ki jih je podjetje »DES« odobrilo. Zagotovljeni sta stroga zaupnost in varnost.
9.2. Ko stranka ustvari uporabniški račun ima možnost, da da soglasje za prejem glasila. Soglasje lahko stranka kadar koli spremeni tako, da se v zvezi s tem obrne na podjetje »DES«.
9.3. Stranka ali potrošnik lahko kadar koli prekliče prejem glasila prek posebne povezave ali s klicem na katero koli številko, navedeno v glasilu.9.4. Preklic prejemanja glasila pomeni preklic odobritve, ki je dana s tem dokumentom.

 1. IZDAJANJE RAČUNA – PLAČEVANJE

10.1. Poslovne cene so prikazane na spletnem mestuwww.despotstills.euin vključujejo DDV v skladu z zakonskimi predpisi.
10.2. Cena, način plačevanja in rok plačila so označeni v vsakem naročilu. Prodajalec bo kupcu izstavil račun za dostavljene izdelke in storitve. Obveznost kupca je, da poda vse potrebne informacije v skladu z zakonskimi predpisi.
10.3. Prodajalec bo prikazal ustrezne račune za izdelke in/ali storitve, ki jih prodaja podjetje »DES«, razen za izdelke in/ali storitve, ki jih prodajajo partnerji podjetja »DES«, ter druga plačila povezana z naročilom v elektronski obliki z dodajanjem računa v uporabniški račun, po elektronski pošti kupcu na elektronski naslov, ki ga je kupec navedel v svojem uporabniškem računu, ali na papirju ob dostavi predmeta nabave/naročila.
10.2Plačilni pogojiZa naročila, obstaja možnost predplačila ali plačila po povzetju.Načini plačilaKreditna kartica plačilaKreditne kartice na spletu osebnih ali pravnih oseb, popolnoma varno. Sprejemajo kreditne kartice so bila izdana v VISA (Classic in elektronsko) in MasterCard (vključno Maestro, če imate kodo VV2 / CVC2). Online plačilo procesor: Platforma ponuja ROMCARD. Ni dodatnih administrativnih stroškov za transakcije.Za dokončanje posla, mora potrebne podatke vnesejo v platformo plačilnih dovoljenja transakcija. za obdelavo podatkov s kartice poteka izključno prek platforme plačila. Kotel DES iskati kakršnihkoli podatkov, shranjenih na kartici.Glede na predračunuPo prejemu naročila vas bo kontaktiral naših operaterjev, ki bo izstavil račun. Izrazi, opredeljeni v ceni predračunu jim zagotavljajo le v obdobju veljavnosti enaki.-Z elektronskim bančnim nakazilom na naš račun tok.polog gotovine bon -z v banki.-z poštni polog gotovine na vsakem poštnem uradu v Romuniji.-payment Uporaba plačilno platformo za spletno PayPal.
10.4. Zaradi točnosti komunikacije povezane z izdajanjem računa, je kupec dolžan sproti posodobiti obstoječi uporabniški račun vedno, ko se določen podatek v njegovem uporabniškem računu, kontaktne informacije ali dokumenti nanašajo na vsako naročilo.
10.5. Tako bo komunikacija kupca ob dostopu do uporabniškega računa vsebovala evidenco računov, ki jih je izdalo podjetje »DES«. Prav tako lahko kupec shrani in arhivira stanje računov kadar koli in na kakršen koli način želi.
10.6.S poslanim naročilom da kupec soglasje za prejem računa v elektronski obliki in sicer tako, da ga bo podjetje »DES« dodalo v uporabniški račun ali poslalo po elektronski pošti na elektronski naslov, naveden v uporabniškem računu.
10.7. Če omenjena informacija na spletni strani ni na voljo več kot 48 (oseminštirideset) ur, prosimo, da nas o tem obvestite na elektronski naslov:info@despotstills.eu
10.8. Do podatkov o plačevanju stranke/uporabnika/kupca s kartico se ne bo pogosto dostopalo. Shranjevalo jih ne bo podjetje »DES« niti center za obdelavo plačil, ki je integriran v spletno mesto, temveč institucija za licencirane transakcije ali drugi pooblaščeni organ, ki ponuja storitve varovanja podatkov o identifikacijskih karticah in o čigavi identiteti bo stranka/uporabnik/kupec obveščen pred vnosom podatkov.Oseba, ki je pooblaščena za ponujanje storitev shranjevanja kartic je ROMCARD, podjetje, ki je urejeno in posluje v skladu z zakoni Republike Romunije in ima sedež v ulici Vasile Milea 2H, sektor 6, 061344, Bukarešta.
10.9. V nekaterih primerih bo, zaradi ohranjanja varnosti pri transakcijah, ob registraciji naročila kupec naprošen, da potrdi plačilo tako, da ponovno vnese geslo svojega uporabniškega računa ali uporabi prstne odtise na mobilnih terminalih, ki ponujajo to možnost.
10.10 Zaradi varnostnih razlogov je priporočljivo, da se stranka/uporabnik/kupec odjavi iz spletnega mesta in da se izogiba spremembam samodejnih nastavitev vpisa na mobilnih napravah. Odkrivanje gesla za prijavo v uporabniški račun ni dovoljeno, prav tako se priporoča uporaba kompleksnih gesel (npr.: da le-to vsebuje vsaj osem znakov, vključno z velikimi tiskanimi črkami, malimi tiskanimi črkami, številkami in posebnimi znaki).

 1. DOSTAVA BLAGA

11.1. Prodajalec se zavezuje, da bo dobavil blago potrošniku / kupcu.
11.2. Prodajalec bo zagotovil ustrezno pakiranje blaga in zagotovil prenos dokumentov.
11.3. Prodajalec bo dostavljal blago in storitve le v državah članicah Evropske unije.Dostava je določena glede na kategorijo in velikost izdelka ter države dobave, ki temelji na standardnih prevoznih tarifah, prikazanih na spletnem mestu med postopkom naročanja na spletni strani.
11.4. Način dostave: Za velike pakete po prevoznem sistemu paletiziranega blaga in / ali.
11.5. Rok dobave: maks. 15 dni, kjer je izdelek na zalogi. Maks. 30 dni, če izdelek ni na zalogi. Za posebna naročila, po dogovoru z naročnikom.

 1. GARANCIJE

12.1. Vsi izdelki, ki jih prodaja podjetje »DES«, z izjemo ponovno zapečatenih izdelkov, ima prednost garancije v skladu z veljavnim zakonom in oblikovalci trgovinske politike. Izdelek je nov (z izjemo ponovno zapečatenih izdelkov), v originalni embalaži in prihaja od vira, ki ga je proizvajalec odobril.
12.2. V primeru izdelkov, ki jih prodaja in dobavlja podjetje »DES«, garancijski list izdaja direktno proizvajalec, kjer ima mrežo nacionalnih storitev. Če se z garancijskim listom direktno ponuja usluga »kupi in vrni«, se izdelek prevzema in odpošilja brezplačno.
12.3. V primeru izdelkov, ki jih podjetje »DES« prodaja in dobavlja prek svojih partnerjev, prejme kupec ob vsaki dobavi izdelka tudi garancijski list s podatki, ki jih ponuja servisni center za popravilo v garancijskem roku. Garancijo za izdelke, ki so dobavljeni prek partnerja, izdaja pooblaščeni servis, omenjen v garancijskem listu.
12.4. Zaradi točnosti komunikacije, povezane s garancijskim listom za naročene izdelke, je kupec dolžan sproti posodobiti obstoječi uporabniški račun vedno, ko se določen podatek v njegovem uporabniškem računu, kontaktne informacije ali dokumenti nanašajo na vsako naročilo.S takšnim načinom komunikacije ali dostopom do spletnega mestawww.despotstills.eu bo kupec vodil evidenco o garancijskih listih, ki jih je izdalo podjetje »DES« in shranil ali arhiviral njihovo stanje kadar koli in na kakršen koli način bo to želel.Če omenjena informacija na spletni strani ni na voljo več kot 48 (oseminštirideset) ur, prosimo, da nas o tem obvestite na elektronski naslov:info@despotstills.eu
12.5. Če je garancijski list izdal proizvajalec, mora kupec izdelek v garancijskem roku pokazati v najbližjem servisnem centru, ki je naveden v potrdilu. Pooblaščeni prodajalec prevzame polno odgovornost za rešitev garancije.Pomanjkanje na izdelku, ki je navedeno v garancijskem listu, mora biti v roku 48 (oseminštirideset) ur od prevzema izdelka sporočeno na elektronski naslov . Kasnejše prijave, ne bodo obravnavane.info@despotstills.eu
12.6. Za ponovno zapečatene izdelke izdaja garancijski list podjetje »DES«. Garancijski list lahko ima drugačno obdobje veljavnosti od tistega za izdelke, ki se ponovno zapečatijo. Garancijski rok je naveden v garancijskem listu za vsak, ponovno zapečaten del posebej. Pogoji uporabe, ravnanja in prevoza zapečatenih izdelkov ustrezajo pogojem, ki veljajo za zapečatene izdelke in uživajo iste pravice, razen če ni na izdelku navedeno drugače.

 1. PRENOS LASTNINSKIH PRAVIC

Lastninske pravice se prenesejo ob dobavi, potem ko kupec na lokaciji, ki je navedena v naročilu (torej, izročitev – podpis prejema transportnega dokumenta, ki ga zagotovi kurir ali podpis prejemnega računa za dobavo, ki jo opravi osebje prodajalca).

 1. POVRAČILO ŠKODE

Prodajalec ne more biti odgovoren za nobeno škodo, ki lahko nastane kot posledica prodajalčevega izvrševanja katere koli obveznosti iz naročila. Prav tako ne more biti odgovoren za škodo, ki lahko nastane ob uporabi izdelkov ali storitev po njihovi dobavi, še posebej pa ne za izgubo.Z odprtjem in uporabo uporabniškega računa prevzema potrošnik/uporabnik/kupec odgovornost za varovanje njegove zaupnosti (uporabniškega imena in gesla), vodenje dostopa do njega in je, v skladu z zakonom, odgovoren za dejavnosti, ki se preko njega izvajajo.Z odprtjem uporabniškega računa in/ali uporabo vsebine in/ali opravljanjem naročil, stranka/uporabnik/kupec izrecno in nepreklicno sprejme pogoje in odredbe najnovejše, posodobljene različice spletnega mesta, kot tudi naknadne spremembe pogojev in odredb, do katerih lahko pride in ki so objavljene na spletnem mestu.Podjetje »DES« lahko kadar koli spremeni pogoje in odredbe na spletnem mestu, proti potrošnikom/uporabnikom/kupcem od datuma, ko so bile objave na spletnem mestu poslane. Pogoji in odredbe spletnega mesta se sprejmejo tako, da se odkljukajo ustrezna polja na spletnem mestu, s poslanim naročilom, pisno ali prek telefona, s spletnim plačevanjem ali s sprejemom blaga ob njegovi dostavi.

 1. BELEŽENJE KOMENTARJEV, VPRAŠANJ IN ODGOVOROV

Uporabnik/stranka/potrošnik lahko poda komentar, vprašanje in odgovor v zavihku »uporabniška vprašanja in odgovori« in »komentarji«. Podane informacije so lahko pozitivne ali negativne in se nanašajo na lastnosti in uporabo izdelka ali storitve.Ko zabeležijo določen komentar/vprašanje/odgovor na spletnem mestu, dajo uporabniki/potrošniki/kupci prodajalcu neomejeno, stalno in ozemeljsko neomejeno pravico, da omenjeno vsebino uporablja, razmnožuje, popravlja, prilagaja, objavlja, prevaja ali prikazuje.Ko uporabnik/stranka/potrošnik poda komentar/vprašanje/odgovor v tem zavihku, je dolžan spoštovati naslednje predpise:

 • da se sklicuje zgolj na lastnosti in/ali uporabo konkretnega izdelka ali storitve in se pri tem izogiba informacijam o vprašanjih, ki jih lahko izmenjajo (cene ali ponudbe) ali informacijam, ki se nanašajo na nadzor načina prikazovanja izdelka;

 • da se sporazumeva zgolj v romunščini. Dovoljene so besede ali izrazi, ki se kljub temu, da niso romunske, pogosto uporabljajo na več področjih;

 • da uporablja ustrezno nemoteče besedišče, brez besed, ki bi lahko užalile ali prizadele drugega uporabnika/stranko/kupca;

 • da poskrbi za ustrezno kategorizacijo omenjene vsebine, ki je objavljena na spletnem mestu: vsa vprašanja bodo objavljena pod zavihkom »uporabniška vprašanja in odgovori«, vsak uporabnik pa bo vnesen v zavihek »komentarji;

 • da poskrbi, da so podane informacije resnične, točne, nezavajajoče in v skladu z veljavnimi zakoni. Ob tem pa spoštuje pravice drugih oseb, vključno z avtorskimi pravicami, trgovinski žig, licenco in ostale lastninske pravice, reklamo ali zasebnost;

 • da to možnost uporablja samo v namene objavljanja ali pridobivanja nadaljnjih informacij o določenem izdelku ali storitvi s spletnega mesta koristi, brez navajanja drugih kampanj, ki promovirajo nakup ali prodajo izdelkov ali storitev;

 • da na nikakršen način ne daje ali prosi za osebne podatke (kontaktne informacije, informacije o dobavi ali domačem naslovu, telefonske številke, elektronske naslove, imena in/ali priimke itd.), kot tudi informacije, ki lahko pripeljejo do razkrivanja osebnih podatkov;

 • da ne daje informacij in/ali podrobnosti o povezavah URL z drugih seznamov za nakup, ki izvajajo isto poslovno dejavnost kot prodajalec;

 • da ne poskuša manipulirati s storitvami, ki jih ponuja prodajalec in vnašati komentarje/vprašanja/odgovore katerih vsebina ima funkcijo reklamnega materiala;

 • da uporablja komentar/vprašanje/odgovor kot sredstvo komunikacije s prodajalcem. V tem primeru se uporabijo kontaktne informacije prodajalca, ki so zabeležene na spletnem mestu.

Poleg realne ocene/kritike ob registraciji uporabnika, uporabnik/potrošnik/kupec izdelke in storitve ustrezno razvrsti. Tako komentarji skupaj z ustreznim razvrščanjem vplivajo na splošno razvrščanje izdelkov ali storitev na spletnem mestu, ki bo izraženo s številko poleg njihovega naslova.Uporabniki/potrošniki/kupci, ki poleg komentarja priložijo fotografijo ali video posnetek, morajo spoštovati naslednje predpise:

 • da objavljeni dokumenti vsebujejo slike in/ali video zapise, ki se nanašajo na izdelek ali storitev o kateri uporabnik piše, pri tem pa zagotavlja, da objavljeni dokumenti spoštujejo avtorske pravice;

 • da objavljeni dokumenti ne vsebujejo nasilje, vsebino za odrasle, licencirano besedišče ali drugo vsebino, ki žali osebo/skupino na podlagi rasnega ali etničnega porekla, vere, invalidnosti, spola, starosti, veteranskega statusa, spolne ali politične usmerjenosti;

 • da objavljeni dokumenti ne vsebujejo informacije o drugih ljudeh;

 • da objavljeni dokumenti ne vsebujejo povezav URL ali vodne žige spletnih mest, ki imajo isto poslovno dejavnost kot prodajalec.

Ko komentar/vprašanje ali odgovor uporabnika/stranke/kupca dobi oznako neprimerne vsebine s subjektivnega vidika, bo prodajalec podrobno pregledal vsebino, da bi ugotovil, če le-ta krši pogoje in odredbe spletnega mesta. Vnesena besedila, fotografije ali video posnetki se s spletnega mesta odstranijo šele po pregledu prodajalca.Če prodajalec ugotovi, da se je kršitev pogojev in odredb ponovila, si pridržuje pravico, da uporabnikom/strankam/kupcem odvzame pravico vnosa komentarjev/vprašanj ali odgovorov v zavihku »uporabniška vprašanja in odgovori« in »komentarji«.Za reklamacije ali poizvedbe povezane s kupljenim blagom in/ali storitvami je kupcem na spletnem mestuwww.despotstills.euna voljo obrazec za reklamacije. Rok za reklamacije ali sklicevanje na izvor je 30 koledarskih dni od prejema.

 1. VIŠJA SILA

16.1. Nobena pogodbena stran ne bo imela obveznost, če ne izpolni svoje pogodbene obveznosti, če obveznosti pravočasno in/ali v predpisanem obdobju v celoti ali delno niso bile izvršene zaradi višje sile. Višja sila je nepredvidljiva, zunaj nadzora pogodbenih strani in se ji ni moč izogniti.16.2. Če v roku 15 (petnajst) dni posledice višje sile ne prenehajo, je vsaka stran dolžna obvestiti drugo o prekinitvi pogodbe brez možnosti odškodnine za eno ali drugo stran.

 1. PRISTOJNO SODIŠČE – JURISDIKCIJA

Za to pogodbo veljajo zakoni Republike Romunije. Vsi spori med podjetjem »DES« in stranko/potrošnikom se bodo reševali sporazumno. Če pa to ne bo mogoče, bo spore reševalo pristojno sodišče v Republiki Romuniji, občina Timisoara.

 1. Obdelava osebnih podatkov

Podjetje S.C. BOILER DES d.o.o. je registrirano v Registru za obdelavo osebnih podatkov pod številko _____________.V skladu z Zakonom št. 677/2001 o varstvu osebnih podatkov posameznika in njihovega prostega gibanja, s spremembami in dopolnitvami, je podjetje »DES« dolžno z osebnimi podatki, ki jih dajete o sebi, ravnati previdno in jih uporabljati v določene namene.Namen pridobivanja podatkov je obveščanje uporabnikov/potrošnikov/kupcev o stanju njihovega uporabniškega računa s stranides-cazane.ro, obveščanje uporabnikov/potrošnikov/kupcev o statusu naročil, ocenjevanje izdelkov in storitev, poslovne dejavnosti, promocija izdelkov in storitev, marketing, oglaševanje, mediji, administracija, razvoj, preučevanje trga, statistika ter nadzor prodaje in obnašanja potrošnikov.Z vnosom vaših osebnih podatkov pri ustvarjanju uporabniškega računa in/ali opravljanju naročila, izjavljate, da se nepreklicno strinjate, da se vaši osebni podatki vnesejo v bazo podatkov podjetja »DES«, registrirane v Registru za obdelavo osebnih podatkov pod številko ___________, in da se izrecno ter nepreklicno strinjate, da te podatke podjetje »DES«, podružnica in njihovi sodelavci na področju razvoja dejavnosti, kot so, brez omejitev, poslovne dejavnosti, promocija izdelkov in storitev, marketing, oglaševanje, mediji, administracija, razvoj, preučevanje trga, statistika, spremljanje in nadzor prodaje ter obnašanja potrošnikov, prostorsko neomejeno in/ali začasno shranijo, uporabijo in obdelajo. Prav tako izrecno in nepreklicno dovolite podjetju »DES«, da omenjene osebne podatke prenese/posreduje na podružnice in druge/preostale osebe v državi in tujini.Z branjem teh pogojev in odredb ste se seznanili s pravicami, zagotovljenimi v skladu z zakonom, torej s pravico do obveščenosti, dostopanja do podatkov, pravico do posredovanja, pravico do nasprotovanja, pravico, da zadeva/oseba ni predmet posamezne obsodbe, pravico, da ne pride do sodne obravnave, ko so kršene pravice kupca, določene z zakonom št. 677/2001 o varstvu osebnih podatkov posameznika, njihove obdelave in prostega gibanja. Prav tako imate pravico do nasprotovanja obdelavi vaših osebnih podatkov in da zahtevate njihovo brisanje v celoti ali delno.Na podlagi pisnega, datiranega in podpisanega poslanega elektronskega sporočila nainfo@des-cazane.ro, lahko prosto uveljavljate naslednje pravice:

 • enkrat letno potrditi, če so osebni podatki obdelani ali ne;

 • ovirati prenos podatkov;

 • nasprotovati obdelavi podatkov iz upravičenih razlogov, povezanih z njihovo konkretno situacijo;

 • izbrisati podatke, razen če to ne zahteva zakon.

Na podlagi pisnega, datiranega in podpisanega poslanega elektronskega sporočila nainfo@des-cazane.ro, lahko prosto uveljavljate pravice do podatkov, če bi bilo potrebno:
16.7.1. popravek, posodobitev, blokiranje ali brisanje podatkov, katerih obdelava ni v skladu z zakonom št. 677/2001 o varstvu osebnih podatkov posameznika, njihove obdelave in prostega gibanja, zlasti to velja za nepopolne in nepravilne podatke
16.7.2. pretvorbo v anonimne podatke, katerih obdelava ni v skladu z zakonom št. 677/2001 o varstvu osebnih podatkov posameznika, njihove obdelave in prostega gibanja;
16.7.3. obveščanje tretje strani, ki so ji podatki odkriti, razen v primeru, ko je to nemogoče ali zahteva nesorazmeren napor za zaščito zakonskega interesa, ki bi lahko bil ogrožen.Podjetje »DES« lahko uporabnike/stranke preko nedeljskega glasila obvešča o aktualnih ponudbah in jim lahko pošilja voščila, podari kupone, ter druga posebna sporočila.Podjetje »DES« ne podpira nezaželene pošte/sporočil. Vsak uporabnik/potrošnik, ki je navedel svoj elektronski naslov na spletnem mestudes-cazane.rose lahko odloči, da ga izbriše iz naše baze podatkov.Informacija, ki jo posredujete, se bo uporabljala v namene, v katere ste jo dali, za obdelavo, podporo in oceno naših storitev in za preprečevanje kršenja varnosti, zakona in pogojev, določenih v pogodbi.Prav tako lahko podjetje »DES« vaše osebne podatke posreduje drugim podjetjem s katerimi sodeluje, ampak le pod pogojem, če se le-te zavežejo k zaupnosti, kar zagotavlja varno shranjevanje podatkov in da je odredba o osebnih podatkih, za ponudnike marketinških storitev, kurirske službe, storitve s področja plačil/bančništva, telemarketinške in druge storitve, druga podjetja, ki ponujajo trgovanje z našimi izdelki in storitvami in s katerimi lahko razvijemo skupne programe, dobavitelje, zahtevana z zakonom.Vaši osebni podatki se lahko v skladu z zakonom posredujejo pisarni javnega tožilca, policiji, sodiščem in drugim državnim organom, kot je jasno navedeno v odgovoru na prijave.

 1. Model odstopanja od pogodbe na podlagi Nujne uredbe št. 6025/2016 o potrošniških pravilih v pogodbah s strokovnjaki ter spremembo in dopolnitvijo določenih aktov (objavljeno v Uradnem listu, del I, št. 427, od dne 11.6.2014)

Spoštovani potrošniki, izpolnite in vrnite ta obrazec, če želite odstopiti od pogodbe.

 • za [tukaj vpisati ime, elektronski naslov, na katerega se elektronsko sporočilo pošilja, in, če je to potrebno, telefonsko številko, številko faksimila in naslov strokovnjaka]

 • Jaz/(*) s tem

odstopam od svoje/naše pogodbe za prodajonaslednjega blaga (*)/ponujanja naslednjih storitev (*)sporočeno dne (*)/prejeto dne (*)

 • ime potrošnika

 • naslov potrošnika

 • podpis potrošnika (samo, če je ta obrazec na papirju)

 • datum

(*) Izbrisati, kjer je potrebno.Pomembne informacije o pravici potrošnika na odstop od pogodbe, na podlagi Nujne uredbe št. 6025/2016 o potrošniških pravilih v pogodbah s strokovnjaki ter spremembo in dopolnitvijo določenih aktov (objavljeno v Uradnem listu, del I, št. 427, od dne 11.6.2014)Informacije o potrošniku:Imate pravico, da odstopite od te pogodbe brez navajanja razlogov v roku 14 koledarskih dni. Rok za odstop poteče po 14 dneh:

 • od datuma, ko ga vi ali tretja oseba, ki ni špediter, vnese z vašim soglasjem. Fizično lastništvo nad izdelki (v primeru prodaje) ali
 • od dne, ki ga vi ali tretja oseba, ki ni špediter, vnese z vašim soglasjem. Fizično lastništvo nad izdelki (v primeru pogodbe za več izdelkov, ki jih je potrošnik naročil z isto naročilnico, dobavljamo ločeno) ali
 • od dne, ki ga vi ali tretja oseba, ki ni špediter, vnese z vašim soglasjem. Fizično lastništvo zadnjega nalaganja ali zadnjega tovornjaka (v pogodbi za dobavo izdelka, ki vsebuje ali je sestavljen iz več kosov) ali
 • od dne, ki ga vi ali tretja oseba, ki ni špediter, vnese z vašim soglasjem. Fizično lastništvo nad prvim izdelkom (v primeru pogodbe za redno dobavo izdelkov v določenem časovnem obdobju)

Da bi uveljavili pravico do odstopanja od pogodbe, nas morate seznaniti z vašo odločitvijo, da odstopate od pogodbe, z nedvoumno izjavo, na primer s pismom, faksimilom ali elektronsko pošto.V ta namen lahko uporabite priložen model obrazca za odstopitev od pogodbe, a njegova uporaba ni obvezna. Lahko izpolnite omenjeni obrazec ali drugo nepreklicno izjavo in jo pošljete po elektronski poti na naše spletno mesto[www.despotstills.eu]. Če uporabljate omenjeno opcijo, bomo brez odlašanja, na trajen način, na primer z elektronskim sporočilom, potrdili prejem vašega obrazca oz. izjave o odstopu.Da bi se držali roka za odstop od pogodbe, zadostuje, če pred potekom roka za odstop od pogodbe pošljete izjavo o uveljavljanju pravice do odstopa od pogodbe.Če odstopate od pogodbe, vam bomo povrnili vse zneske, ki smo jih prejeli od vas, razen stroškov dobave in prevzema standardnih izdelkov, ki jih ponujamo (na podlagi špediterskih tarif, ki ustrezajo izdelkom, povezanih z dobavo vašega izdelka). Povračilo, ki bo zmanjšano od skupno plačanega izdelka brez neupravičene zamude in v vsakem primeru ne kasneje od 14 koledarskih dni od datuma, ko bomo obveščeni o vaši odločitvi, da odstopite od pogodbe. Mi vam bomo povrnili znesek na isti način, ki je bil uporabljen pri prvotni transakciji, razen če se izrecno strinjate, da vam denar povrnemo na drugačen način. V vsakem primeru vam davek, ki je posledica takšnega povračila, ne bo obračunan..Jaz, spodaj podpisana Ramona SZILAGYI, pooblaščena prevajalka s pooblastilom št.3423/2000, ki ga je izdalo Ministrstvo za pravosodje, potrjujem skladnost angleškega prevoda z besedilom dokumenta v romunščini, ki mi je bil dan v prevajanje.